Agenda wydarzenia

Pobierz PDF z agendą
Wszystkie sceny Scena główna stacjonarna z udostępnieniem online Scena równoległa online Scena równoległa stacjonarna
 • Wirtualny spacer po platformie, spotkania w Strefie Expo
 • Sesje plenarne
 • [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Otwarcie Kongresu
 • [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Wręczenie wyróżnienia Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce. 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.
  Cezary Trutkowski, Alina Tatarenko, Ramona Velea
 • [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Raport z badania: Rozwój samorządu na przestrzeni ostatnich 5 lat. Skuteczny Urząd Samorządowy. Zestawienie wyników badań z roku 2021 vs. 2016.
  Cezary Trutkowski
 • [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Blok prezentacji międzynarodowych – prezentacje Sekretarzy (City Managerów) z krajów Europy i USA na temat doświadczeń związanych z funkcjonowaniem administracji lokalnej w roku pandemicznym.
  Lloyd Halverson, Peter Agh, Paola Lorenzoni
  Wystąpienia będą się koncentrowały na następujących kwestiach: - Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działania samorządu terytorialnego w danym kraju? - Czy podejmowane działania były odpowiednio przygotowane? - W jaki sposób wspierały one obywateli podczas pandemii? - Jakie są główne wnioski z tej sytuacji, jakie doświadczenia dany kraj wynosi z tego okresu?
 • PRZERWA
 • Sesje równoległe
 • [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Wystąpienie: ReBuS Toolkit „RESILIENCE BUILDING STRATEGIES” Rada Europy, Centre of Expertise for Good Governance.
  Daniele del Bianco
 • [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Elektronizacja Zamówień Publicznych.
  Hubert Nowak
 • [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych a kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy.
  Małgorzata Dziemińska
 • [SCENA STACJONARNA] Zgłaszanie naruszeń prawa, jak przygotować i wdrożyć dobrą procedurę. Dobre przykłady.
  Jacek Mąka, Magdalena Majkowska, Karolina Kucharska, Małgorzata Giela
 • [SCENA ONLINE] Dostępność instytucji publicznych, pierwsze wnioski z wdrażanych rozwiązań prawnych. Studia przypadków.
  Izabela Jankowska-Zawada
 • [SCENA STACJONARNA] KPA a doręczenia elektroniczne. Najważniejsze aspekty praktyczne.
  dr Marcin Adamczyk
 • [SCENA ONLINE] Raport z badania: Wpływ pandemii na działalność JST, wsparcie przedsiębiorców w okresie pandemii oraz ocena przygotowania JST do pandemii.
  Cezary Trutkowski
 • [SCENA STACJONARNA] Informacja publiczna a otwarte dane.
  Joanna Kostrzewska, Bogusław Suwara, Aleksandra Król – Skowron
 • [SCENA ONLINE] System Monitorowania Usług Publicznych.
  Sławomir Wysocki
 • Sesje plenarne
 • [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Debata Ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie w sprawie wynagradzania, w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany legislacyjne?
  Grzegorz Frugalski, Michał Cieślak, Przedstawiciele Krajowej Rady Sekretarzy
 • Networking, spotkania w Strefie Expo
Pobierz PDF z agendą