BonaSoft Partnerem Biznesowym Kongresu!

Firma BonaSoft naszym kolejnym Partnerem Biznesowym!

Nefeni naszym kolejnym Partnerem Biznesowym!

Firma Nefeni jest kolejnym Partnerem Biznesowym Kongresu Sekretarzy. Witamy!

COMARCH kolejnym Partnerem Biznesowym Kongresu.

Miło nam poinformować, że firma COMARCH została kolejnym Partnerem Biznesowym VII Krajowego Kongresu Sekretarzy.

FUDA i platforma ASYSTENT Partnerami Kongresu.

Miło nam poinformować, że firma FUDA – audyt i kontrola projektów unijnych, twórca platformy ASYSTENT została naszym Partnerem Biznesowym.

Kongres z Patronatem Serwisu Samorządowego PAP

Serwis Samorządowy PAP udzielił Patronaty medialnego dla naszego Kongresu. Dziękujemy!

 

eSesja nowym Partnerem Biznesowym!

Miło nam przedstawić Państwu nowego Partnera Biznesowego Kongresu, którym jest firma MWC – twórca oprogramowania dla Rad gmin, miast i powiatów, w tym usługi eSesja. Witamy na pokładzie!

Zarządzanie, wizerunek i przywództwo w administracji samorządowej to kolejne kluczowe tematy VII Krajowego Kongresu Sekretarzy

VII edycja Krajowego Kongresu Sekretarzy, najważniejszego wydarzenia skierowanego do Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, odbędzie się 6 i 7 września 2023 r. w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie, pod hasłem Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów, stanowić będzie inspirującą platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

Jednymi z kluczowych tematów tegorocznego Kongresu Sekretarzy będą zarządzanie, wizerunek i przywództwo w instytucjach publicznych. W ramach programu wydarzenia skupimy się na roli skutecznego zarządzania i budowania pozycji lidera.

Dyskusja poświęcona amerykańskim doświadczeniom w zarządzaniu samorządem terytorialnym ma przybliżyć najlepsze praktyki zarządzania okiem polskich samorządowców, którzy w ramach wizyty studyjne mieli okazję zapoznać się z działalnością samorządu amerykańskiego. Marian Buras, Burmistrz Gminy Morawica; Marcin Marzec, Burmistrz Gminy Sandomierz; Bernard Antos, Sekretarz Gminy Skarżysko-Kamienna oraz Hubert Dziadczykowski, Sekretarz Gminy Opatów będą gośćmi dyskusji. Wskazaniu najlepszych praktyk zarządzania w administracji amerykańskiej będzie też poświęcone wystąpienie prof. dr hab. Henryk Mruk, pracownika naukowego w Katedrze Handlu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, eksperta w zakresie zarządzania, marketingu i przywództwa pt. Przywództwo. Jak być skutecznym i użytecznym . Wystąpienie prof. Mruka będzie inspiracją do dalszego rozwoju osobistego i świadomego przywództwa w instytucjach publicznych.

Kolejna dyskusja poruszy ważny dla pracodawców samorządowych temat Wolontariatu pracowniczego i będzie służyła przede wszystkim propagowaniu i umożliwieniu społecznego zaangażowania pracownikom zatrudnionym w JST. W trakcie tej części wydarzenia omówione zostaną dobre praktyki pracodawców – nie tylko samorządowych, w zakresie wolontariatu pracowniczego. W panelu wezmą udział: Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. i Prezes Fundacji ING Dzieciom, Aneta Luboń-Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy oraz Jakub Mielczarek, Dyrektor Związku Województw RP.

Podczas kongresu organizatorzy chcą zainspirować przedstawicieli samorządu Metodyką Zarządzania Projektami PM² Komisji Europejskiej jako narzędziem sprawnego zarządzania w administracji publicznej. To będzie doskonała okazja by Pan Andrzej Pajor ekspert z zakresu Metodyki PM2 omówił narzędzie PM2 jako sposób skutecznego zarządzania projektami poprzez precyzyjne określenie celów, harmonogramu i zasobów, a także przez monitorowanie postępów projektu.

Czytaj dalej

Szkolenie dla urzędników Dąbrowy Górniczej nagrodą w konkursie FRDL

W  czerwcu w Ośrodku FRDL w Katowicach odbyło się 3-dniowe szkolenie: Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej – poziom podstawowy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

Szkolenie było nagrodą dla Urzędu Miasta zdobytą w ramach konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej SEKRETY ZARZĄDZANIA, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Jeszcze raz gratulujemy wygranej!

Wniosek w konkursie złożony przez Miasto Dąbrowa Górnicza dotyczący usprawnienia procesu rekrutacyjnego i wdrażania programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy uzyskał najwięcej punktów spośród wszystkich prac konkursowych nadesłanych przez urzędy z całej Polski.

Chcesz wygrać voucher szkolenie? Zgłoś swój urząd do udziału w kolejnej edycji konkursu! Nagrodzone JST poznamy podczas VII Krajowego Kongresu Sekretarzy. Partnerem konkursu jest Wolters Kluwer Polska. Zapraszamy!

Więcej informacji

O czym będziemy mówić na Kongresie Sekretarzy?

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. – Wieloletnie doświadczenie organizacji Kongresu Sekretarzy pozwala nam twierdzić, że innowacje i współpraca są kluczowe dla rozwoju samorządu terytorialnego. Kongres Sekretarzy to przestrzeń, w której Sekretarze mogą wymieniać się wiedzą, inspiracjami i najlepszymi praktykami. Kongres to również miejsce budowania silnych więzi i rozwoju wspólnych projektów, które pozytywnie wpływają na jakość zarządzania lokalnymi społecznościami – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Kongres otworzy debata Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym, w której weźmie udział dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL. Wybitni eksperci i praktycy omówią kluczowe kwestie dotyczące polityki lokalnej oraz wyzwań i zmian jakie każdego dnia dotykają samorząd terytorialny.

W styczniu 2023 roku Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy, która w istotny sposób wpłynie na realizację przez gminy zadań związanych z organizacją nachodzących wyborów. Dlatego ważną częścią Kongresu będzie wystąpienie: Pani Magdaleny Pietrzak, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Jak zorganizować i sprawnie przeprowadzić wybory po mianach kodeksu wyborczego. Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego.

Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych sesjach, w których będą omawiane aktualne tematy dotyczące:

  • pozycji prawnej Sekretarza JST,
  • amerykańskich doświadczeń w zarządzaniu samorządem terytorialnym,
  • ujednolicenia procedur ochrony danych osobowych w sektorze publicznym,
  • zmian w zakresie dostępu do informacji publicznej,
  • oraz standardów dostępności w administracji samorządowej.

Kongres Sekretarzy będzie miejscem dyskusji nt. angażowania pracowników w wolontariat pracowniczy oraz prezentacji wdrożonych w samorządzie dobrych praktyk w zakresie pracy zdalnej i równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Wizyta polskich samorządowców w USA jednym z tematów Kongresu

Świętokrzyscy samorządowcy wzięli udział w wizycie studyjnej w Stanie Waszyngton w USA.Tematem wizyty była wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania w samorządzie terytorialnym. Świętokrzyscy samorządowcy swoje obserwacje z wizyty przekażą Członkom Świętokrzyskiego Forum Sekretarzy.

Więcej o polsko-amerykańskiej współpracy samorządowców dowiemy się podczas tegorocznego Kongresu Sekretarzy. W ramach wydarzenia odbędzie się dyskusja: Amerykańskie doświadczenia w zarządzaniu samorządem terytorialnym. Wnioski i najlepsze praktyki. Panel poprowadzi Agnieszka Migoń, Dyrektor FRDL Kielce.