GUS Partnerem Kongresu

Pan Dominik Rozkruta, Prezes GUS pozytywnie zaakceptował wnioski o objęcie patronatem honorowym IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników i VI Krajowego Kongresu Sekretarzy. 

Więcej informacji już wkrótce