Konkurs Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej – edycja II

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej – edycja II.

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez publikacje, zwłaszcza na stronie internetowej i newsletterach organizatora i licznych patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. Podsumowanie Konkursu i prezentacja wyróżnionych praktyk odbędzie się podczas VII Krajowego Kongresu Sekretarzy organizowanego 6-7 września 2023 r. w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajową Radę Forów Sekretarzy w JST.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Główną nagrodą w konkursie jest Voucher w kwocie 2.500 zł na szkolenia realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca 2023 (godz. 24.00). Wypełniony i podpisany wniosek (scan lub podpis kwalifikowany) na adres konkurs@frdl.org.pl.

Partnerem biznesowym konkursu w 2023 roku jest Wolters Kluwer.

Czytaj dalej

Rada Europy Partnerem Międzynarodowym Kongresu!

Miło nam poinformować, że Rada Europy jest oficjalnym Partnerem Międzynarodowym Kongresu Sekretarzy.

Rekord SI Partnerem Biznesowym Kongresu!

Rekord SI naszym kolejnym Partnerem Biznesowym!

C.H. Beck Partnerem Biznesowym Kongresu!

C.H. Beck i Legalis Administracja Partnerami Biznesowymi Kongresu!

Pracujemy nad programem VII Kongresu Sekretarzy

Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dedykowane wszystkim Sekretarzom Miast, Gmin, Powiatów i Województw z całej Polski. Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z praktykami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Niezwykła przestrzeń i płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Udział w wyjątkowym wydarzeniu opartym na partnerskich relacjach budowanych w ramach działających Forów Sekretarzy przy regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Tegoroczny Kongres odbędzie się 6-7 września w Warszawie.

W programie m.in.:

DZIEŃ I

 • Wręczenie statuetek w ramach III edycji programu Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence, ELoGE).
 • Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym. Debata w gronie ekspertów i sekretarzy.
 • Elektronizacja usług w administracji publicznej.
 • EZD – kierunki zmian w zakresie obiegu korespondencji elektronicznej i sposobów jej przechowywania
 • Prawo pracy – najważniejsze wdrożone zmiany w zakresie pracy zdalnej, dyrektywy work life balance, praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.
 • Świadczenia pracownicze – czy to narzędzia motywujące w JST?
 • Współpraca pomiędzy instytucjami, samorządami, związkami.
 • Ochrona danych osobowych. Stan aktualny. Największe wyzwania i kierunek zmian. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, związków samorządowych i sekretarzy
 • Kiedy i dlaczego audyty mają być skutecznym narzędziem zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego?
 • Cyberbezpieczeństwo. Najważniejsze elementy zarządzania w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. Czego samorządy nie wiedzą.
 • Finansowanie, źródła finansowania innowacyjnych projektów w ramach środków zewnętrznych krajowych i europejskich. Gdzie szukać inspiracji do rozwoju usług świadczonych w administracji?

DZIEŃ II

 • Udostępnianie informacji publicznych. Najważniejsze wnioski wynikające z praktyki i orzecznictwa. Proponowane zmiany w zakresie ustawy. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i sekretarzy.
 • Wolontariat pracowniczy. Propagowanie i umożliwienie społecznego zaangażowania pracownikom zatrudnionym w JST. Czy i jak pracodawca samorządowy kompleksowo wspiera pracowników w świadomym, dobrowolnym i bezpłatnym świadczeniu wolontariatu na rzecz potrzebujących? Czy dzisiaj możemy już mówić o społecznie zaangażowanym pracodawcy samorządowym, jak i gdzie?
 • Dobre praktyki pracodawców samorządowych.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zadań i odpowiedzialności sekretarza.
 • Jak zorganizować i sprawnie przeprowadzić wybory po zmianach kodeksu wyborczego. Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego.
 • Dostępność w administracji samorządowej. Najważniejsze wnioski z wdrożonych przepisów, kierunki zmian i propozycje dotyczące realności rozwiązań w zakresie dostępności w JST.

Szczegóły programu już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

Krajowy Kongres Sekretarzy już we wrześniu!

VII Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się w dniach 6-7 września w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

Organizowany corocznie Kongres jest najważniejszym spotkaniem Sekretarzy JST z całej Polski. Jak co roku, wydarzenie zgromadzi Sekretarzy, pracowników administracji samorządowej oraz ekspertów z całej Polski. Kongres Sekretarzy to wyjątkowa okazja do zdobycia nowych umiejętności, poznania najlepszych praktyk i nawiązania kontaktów z Sekretarzami z różnych regionów. Tegoroczny Kongres Sekretarzy poświęcony będzie wyzwaniom i nowym możliwościom stojącym w najbliższej przyszłości przed Sekretarzami i pracownikami administracyjnymi w JST. Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak sprostać w ramach stale ograniczanych środków finansowych kryzysom i wyzwań związanych z sytuacją społeczną. Chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej i organizacyjnej w każdej jednostce samorządu terytorialnego poprzez działania współpracy i zarządzania. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców.

Podczas Kongresu będziemy poruszać najważniejsze tematy z obszarów: zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, prawa i prawidłowego stosowania przepisów oraz współpracy pomiędzy organami nadzoru, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami rządowymi. Z pewnością nie zabraknie również takich tematów jak, zarządzanie projektami, cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, polityka kadrowa, zamknięcia i otwarcia nowej kadencji. W Programie, jak zwykle, znajdą się liczne sesje plenarne, w tym wystąpienia ekspertów, warsztaty i dyskusje, podczas których prelegenci przedstawią swoje najnowsze spostrzeżenia. Tematyka Kongresu zawsze tworzona jest we współpracy z samymi Sekretarzami, jak i z licznymi partnerami instytucjonalnymi. Oprócz Sekretarzy i ekspertów w Kongresie biorą też udział przedstawiciele najważniejszych państwowych instytucji z punktu widzenia organizacji pracy urzędów. W ramach dzielenia się dobrymi rozwiązaniami prezentowane będą doświadczenia urzędów wdrażających certyfikat Europejskiego Znaku Jakości i Zarządzania Rady Europy a także rekomendowane przez sekretarzy innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji urzędu i obsługi klienta w ramach konkursu – Sekrety Zarządzania.

 – Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mogli zgromadzić w jednym miejscu tylu profesjonalistów z całego kraju. Jak co roku, będą oni dzielić się swoimi doświadczeniami z uczestnikami Kongresu. Nasze wydarzenie to cenna okazja do budowania sieci zawodowej, zdobywania nowych umiejętności oraz szansa na rozmowę o przyszłości polskiego samorządu z tymi, którzy ten samorząd tworzą– mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Czytaj dalej

Kolejna edycja Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym!

Pokaż, że Twoja gmina lub powiat znajduje się w dobrych rękach – uzyskaj Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym!

Do 24 kwietnia 2023 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przyjmuje zgłoszenia do III edycji ELoGE – Znaku jakości zarządzania w samorządzie terytorialnym.

Dwanaście – tyle zasad dobrego zarządzania powinien spełniać w swojej codziennej pracy urząd gminny czy powiatowy, który chce uzyskać Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence, w skrócie ELoGE). EloGE to bezpłatny europejski znak oceny jakości zarządzania w samorządzie terytorialnym. Opiera się na weryfikacji przestrzegania przez zgłoszoną jednostkę samorządową dwunastu zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych w wielu państwach członkowskich. Akredytację od Rady Europy na przyznawanie tego znaku w Polsce posiada od 2018 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Czytaj dalej

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy.

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners naszym Partnerem Biznesowym

Mamy zaszczyt poinformować, że Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna jest oficjalnym Partnerem Biznesowym Kongresu.

Urząd Zamówień Publicznych Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Urząd Zamówień Publicznych Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy