Wprowadzone przez Andrzej Jaroszkiewicz

Konkurs dla JST

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do udziału w Konkursie „Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej”. Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja.

O zwiększeniu roli Sekretarza podczas VI Kongresu Sekretarzy

VI Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów od samorządu terytorialnego. Kongres organizowany jest z myślą o Sekretarzach JST. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy w Lublinie

18 sierpnia w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy funkcjonującej przy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W wydarzeniu, na zaproszenie Andrzeja Wojewódzkiego, Sekretarza Lublina, który obecnie przewodniczy KRFS, udział wzięli przedstawiciele Zarządu KRFS oraz koordynatorki lokalnych forów, a także Dyrektor Marlena Moliszewska-Gumulak.

Prostym językiem podczas Kongresu Sekretarzy

Skomplikowane pisma urzędowe, zbyt długie teksty, rozbudowana składnia, zdania wielokrotnie złożone, niezrozumiała terminologia, powoływanie się na szereg przepisów – to główne grzechy pism urzędniczych. A da się przecież prościej! W odpowiedzi na ten problem Urząd Miasta Tychy w 2018 roku jako pierwszy w Polsce zorganizował kompleksowe warsztaty z prostego języka dla swoich urzędników.