Wprowadzone przez Andrzej Jaroszkiewicz

Partnerzy ze Śląska

Partnerami Regionalnymi Kongresu ze Śląska są: Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski, Akademia WSB, Górnośląsk-Zagłębiowska Metropolia, Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Partnerzy Środowiskowi

Na Kongresie nie zabraknie również przedstawicieli najważniejszych związków samorządowych. Wśród naszych Patronów Środowiskowych są: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i Związek Województw RP.  

Partnerzy Medialni

Ważnym elementem Kongresu jest współpraca z mediami, to dzięki nim informacje o naszej działalności mogą trafić do jak największej grupy odbiorców.

Giełda Papierów Wartościowych Partnerem Kongresów

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie objęła swoim Patronatem dwa tegoroczne wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.    

Najwyższa Izba Kontroli Partnerem Kongresu.

Najwyższa Izba Kontroli objęła swoim Patronatem Merytorycznym dwa tegoroczne wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.