Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita udzielił Patronatu Kongresowi!

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita udzielił Patronatu Honorowego dla VI Kongresu Sekretarzy. Dziękujemy!

Euroregion Roztocze partnerem Kongresu!

Poznaliśmy kolejnego partnera z Lubelszczyzny, którym jest Euroregion Roztocze. Dziękujemy!

Związek Gmin Lubelszczyzny naszym Partnerem!

Związek Gmin Lubelszczyzny po raz kolejny udzielił Patronatu nad Kongresem Sekretarzy. Dziękujemy!

Kongres z Patronatem Państwowej Inspekcji Pracy

Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy udzieliła patronatu PIP nad VI Krajowym Kongresem Sekretarzy.

Konkurs dla JST

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do udziału w Konkursie „Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej”.

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja.

Czytaj dalej

Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug naszym Parnerem!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug kolejny raz objęło patronatem VI KKS.

UODO Partnerem Merytorycznym Kongresu

Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych objął swoim Patronatem Merytorycznym VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

Dziękujemy!

Minister Włodzimierz Tomaszewski gościem Kongresu

Minister – członek Rady Ministrów Włodzimierz Tomaszewski potwierdził swój udział w Kongresie Sekretarzy.

 

Dziennik Polski i Gazeta Krakowska Parterami Medialnymi!

Dziennik Polski i Gazeta Krakowska dołączyły do Regionalnych partnerów medialnych wydarzenia.

Dziękujemy!

O zwiększeniu roli Sekretarza podczas VI Kongresu Sekretarzy

VI Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów od samorządu terytorialnego. Kongres organizowany jest z myślą o Sekretarzach JST.

Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Czytaj dalej