Państwowa Inspekcja Pracy Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Państwowa Inspekcja Pracy Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy.

GUS Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Główny Urząd Statystyczny Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

NASK Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instyt badawczy Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

KRSKO Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Pracujemy nad VII Krajowym Kongresem Sekretarzy

Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem organizowanym z myślą o Sekretarzach JST. Jak co roku, podczas dwóch dni Kongresu będziemy dyskutować nad najważniejszymi tematami dotyczącymi kierunków rozwoju samorządu w Polsce. Kongres, jak zawsze, stanowi kompendium wiedzy i jest wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawa. To doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazja do podzielenia się dobrymi praktykami. Już teraz intensywnie pracujemy nad tegorocznym spotkaniem.

Więcej informacji już wkrótce.

Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Sekretarzy były pełne owocnych dyskusji na temat zagadnień, istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST, z punktu widzenia roli i zadań sekretarza. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują, dlatego poruszana podczas Kongresu tematyka ma zawsze ogromne znaczenie dla wszystkich samorządów. Wymiana informacji, ciągła nauka i aktualizacja wiedzy są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków samorządowych w zmieniających się warunkach i od zawsze stanowią główne cele naszych spotkań. Więcej informacji o archiwalnych edycjach w zakładce: POPRZEDNIE EDYCJE u góry strony.

Relacja z ubiegłorocznego Kongresu:

Podsumowanie corocznego spotkania Sekretarzy JST. Za nami VI Krajowy Kongres Sekretarzy

Zakończył się VI Krajowy Kongres Sekretarzy, najważniejsze wydarzenie dla Sekretarzy JST. Dwudniowe spotkanie, w którym wzięli udział Sekretarze JST z całej Polski podsumowała debata na temat roli Sekretarza w polskim systemie prawnym. Organizatorami Kongresu były Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST.

 Zasadnicza odpowiedzialność za to, że samorząd terytorialny sprawnie funkcjonuje spoczywa właśnie w dużej mierze na barkach Sekretarzy – mówił dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Rola Sekretarzy i samorządu terytorialnego bardzo się jednak zmienia. Ostatnie lata w funkcjonowaniu JST to kolejne kryzysy – pandemia, kryzys uchodźczy, a ostatnio energetyczny. We wszystkich tych sytuacjach musi zostać zachowana ciągłość funkcjonowania władz samorządowych, a odpowiadają za to właśnie Sekretarze. – Pracujemy po wiele godziny, wykonując wszystkie zlecane nam zadania, których jest coraz więcej – mówił Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Lublin. Sekretarze – jak my wszyscy – muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pracując w ciągle zmieniających się warunkach. Jednak w polskim systemie prawnym ich rola nie jest dostatecznie umocowana. O zmianę tego stanu rzeczy od wielu lat apeluje współorganizator Kongresu – Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST.

Do dyskusji nad rolą Sekretarza organizatorzy zaprosili też stronę rządową, którą na Kongresie reprezentowali: Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Waldemar Buda – Minister rozwoju i technologii oraz Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, który podczas Kongresu zapowiedział cyfrowe rozwiązania dla samorządów i apelował o ujmowanie w budżetach środków na cyberbezpieczeństwo.

Uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać ponad 30 wystąpień na temat najważniejszych problemów, z którymi mierzą się obecnie samorządowcy. Swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele kilku najważniejszych instytucji z punktu widzenia organizacji pracy urzędów samorządowych: Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Zamówień Publicznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Rada Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.

W trakcie kongresu wystąpił również Marek Wójcik – Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dodając kolejny ważny glos w dyskusji o zadaniach i roli Sekretarza. O Kryzysie energetycznym na świecie z perspektywy JST mówił natomiast Peter Agh – Dyrektor Wykonawczy ICMA Europe. Jak mówili sami Sekretarze, dobry Sekretarz powinien znać się na wszystkim. Dlatego poruszane przez ekspertów tematy dotyczyły bardzo różnych dziedzin m.in. problematyki pracy zdalnej czy postępowań skargowych.

Czytaj dalej

II Dzień VI Krajowego Kongresu Sekretarzy. Sesje równoległe, panel o prostym języku i debata o roli Sekretarza

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z II Dnia VI Krajowego Kongresu Sekretarzy

Jaka rola Sekretarza – debata ekspertów

Dyskusja na temat uregulowania statutu Sekretarza w polskim prawie trwa już od wielu lat. Sekretarze pozostają jedną z niewielu grup zawodowych bez jasno określonych zadań. Jak mówił dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL pozycja Sekretarza/menadżera urzędu różni się w zależności od kraju. Nie ma jednego modelu. – Jestem zwolenniczką takiego rozwiązania, aby Sekretarz był dyrektorem administracyjnym. To my Sekretarze swoją pracą gwarantujemy, że nasze urzędy sprawnie funkcjonują – przekonywała Anna Pisarczyk, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Gminy Zagnańsk. – Sekretarze często pracują 24 godziny na dobę, a nasza funkcja sprowadzana jest do wykonywania wszystkich zlecanych nam zadań, to bardzo trudne – przekonywał Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Lublin. Bogusław Suwara, II Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Wejherowo zwrócił natomiast uwagę na to, że przy obecnym systemie wyborczym prezydent, burmistrz i wójt oceniani są przez wyborców. Dlatego też ciężko odróżnić, które zadania realizują jako politycy, a które jako bezstronni urzędnicy. Uczestnicy debaty zgodzili się, że istnieje potrzeba uzgodnienia i wyboru modelu funkcji Sekretarza w polskim systemie prawnym. Jednak realizacja takiej zmiany z pewnością nie będzie łatwa. 

Jakim językiem komunikować się z mieszkańcami. Prostym językiem na Kongresie

Skomplikowane pisma urzędowe, zbyt długie teksty, rozbudowana składnia, zdania wielokrotnie złożone, niezrozumiała terminologia, powoływanie się na szereg przepisów – to główne grzechy pism urzędniczych. O tym w jaki sposób zmieniać język urzędniczy na język prosty opowiedział dr Tomasz Piekot, językoznawca w Pracowni Polskiej Polszczyzny na Uniwersytecie Wrocławskim. – Niektóre wzory pism w polskich urzędach nie zmieniły się od lat 60. W prostym języku chodzi o to, aby zmienić niezrozumiałą formę, nie tracąc ważnej merytoryki – podkreślał. O konkretnych sposobach wdrażania zasad prostego języka w urzędzie opowiadały Aneta Luboń-Stysiak, Ewa Grudniok Katarzyna Szymkowska z UM Tychy. Rozwiązania te zostały nagrodzone w ramach konkursu dla JST organizowanego przez FRDL. O znaczeniu dobrej komunikacji mówił również Michał Fedorowicz, Prezes Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych.

Więcej o zasadach prostego języka na Kongresie Sekretarzy

Czytaj dalej

Podsumowanie I Dnia Kongresu Sekretarzy

Za nami I dzień VI Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy. W Kongresie bierze udział ponad 350 Gości: Sekretarzy, Prelegentów, Sponsorów i Partnerów. Organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

Kongres otworzył Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. – Samorząd to ta część władzy, która nie podlega zarządzaniu centralnemu. Stąd też wynika siła krajów zdecentralizowanych, w których samorząd stanowi podstawę demokracji – mówił.

Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL dodał natomiast, że – Zasadnicza odpowiedzialność za to, że samorząd terytorialny sprawnie funkcjonuje spoczywa właśnie w dużej mierze na barkach Sekretarzy.

Stronę rządową na Kongresie reprezentowali: Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Wiemy, że samorząd sobie poradzi, często spotykamy się, że określona liczba jst chce już wprowadzać rozwiązania i nie czekać, cześć będzie odciągać do ostatniego. Wiemy, że wspólnie z rządem samorząd chce cyfryzować swoje urzędy i jednostki, co ułatwia codzienne funkcjonowanie i pracę jak urzędników tak i przede wszystkim pomaga w świadczeniu usług mieszkańcom – mówił Minister Cieszyński. Minister zapowiedział cyfrowe rozwiązania dla samorządów i apelował o ujmowanie w budżetach środków na cyberbezpieczeństwo.

Czytaj dalej

O samorządzie na trudne czasy. Przed nami VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

VI Krajowy Kongres Sekretarzy tradycyjnie będzie okazją do rozmowy o kluczowych wyzwaniach, jakie czekają w najbliższych miesiącach polskie samorządy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października w Warszawie. Organizatorami Kongresu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Sekretarzy. 

– Trudno wyobrazić sobie rozmowę o efektywnie działającym i przygotowanym na zmiany samorządzie terytorialnym bez Sekretarzy. To właśnie pracownicy – menedżerowie JST najlepiej znają aktualne potrzeby swoich jednostek i społeczności lokalnych, na rzecz których organizują świadczone przez urząd usługi. Kongres, jak zwykle, organizujemy w ścisłej współpracy z Sekretarzami, którzy jak co roku współtworzą Program wydarzenia – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL.

 – Kongres jest ogólnopolskim wydarzeniem dotyczącym bieżących, najważniejszych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego, roli Sekretarzy oraz miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między nimi. Oprócz Sekretarzy i ekspertów w Kongresie biorą udział przedstawiciele rządu oraz organizacji międzynarodowych – mówi o Kongresie Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Lublin. Stronę rządową na Kongresie reprezentować będą: Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Włodzimierz Tomaszewski – Minister – członek Rady Ministrów. Swoje prelekcje wygłoszą też przedstawiciele kilku najważniejszych z punktu widzenia organizacji pracy urzędów instytucji,: NIK, UODO, UZP i PIP oraz K.R. RIO.

Czytaj dalej

Firma eSesja partnerem Kongresu

Firma eSesja dołączyła do grona naszych Partnerów Biznesowych.