Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska naszym Partnerem!

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska kolejnym Partnerem Kongresu!

IIA Polska jest Partnerem panelu:

Funkcjonowanie audytu w jst. Użyteczność funkcji audytu. Kiedy i dlaczego audyty mają być skutecznym narzędziem zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego?

W trakcie panelu odpowiemy na pytania Czego może oczekiwać kierownik jednostki i kadra zarządzająca od audytora wewnętrznego? Czy audyt może być skutecznym narzędziem do zarządzania w jst? Największe obawy związane z funkcjonowaniem audytu w jst? Panel pod patronatem merytorycznym Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego.

Uczestnicy dyskusji:
Katarzyna Lenczyk-Woroniecka, Członek Zarządu IIA Polska,
Wojciech Polakiewicz, Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP,
Lucyna Wójtowicz, Radca prawny, audytor, ekspert FRDL.

Moderacja:
Marzena Staniszewska, Wiceprezes IIA Polska. Audytor wewnętrzny MF, QA