Kolejne Patronaty Środowiskowe Regionalne

Stowarzyszenie WOKISS Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego dołączyły do Partnerów Środowiskowych Regionalnych Kongresu Sekretarzy.