Kongres z Patronatem Państwowej Inspekcji Pracy

Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy udzieliła patronatu PIP nad VI Krajowym Kongresem Sekretarzy.