Konkurs dla JST

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do udziału w Konkursie „Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej”.

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja.

Nagrodzone, najlepsze praktyki zostaną opublikowane na stronach internetowych i w newsletterach organizatorów, partnerów oraz instytucji współpracujących.

Podsumowanie Konkursu i prezentacja wyróżnionych praktyk odbędzie się podczas VI Krajowego Kongresu Sekretarzy organizowanego 19-20 października 2022 r. w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajową Radę Forów Sekretarzy w JST.

Główną nagrodą w konkursie jest Voucher w kwocie 2.500 zł na szkolenia realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Partnerem biznesowym konkursu w 2022 roku jest Wolters Kluwer.

Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2022 (godz. 24.00). Wypełniony i podpisany wniosek (skan lub podpis kwalifikowany) na adres konkurs@frdl.org.pl.

Szczegóły konkursu:
https://frdl.org.pl/konkurs