Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy.