KRSKO Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy