Najwyższa Izba Kontroli Partnerem Kongresu.

Najwyższa Izba Kontroli objęła swoim Patronatem Merytorycznym dwa tegoroczne wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.