NASK Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instyt badawczy Partnerem Merytorycznym Kongresu Sekretarzy