Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Partnerem Kongresu

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieliła Honorowego Patronatu Merytorycznego dla VI Krajowego Kongresu Sekretarzy.