O czym będziemy mówić na Kongresie Sekretarzy?

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. – Wieloletnie doświadczenie organizacji Kongresu Sekretarzy pozwala nam twierdzić, że innowacje i współpraca są kluczowe dla rozwoju samorządu terytorialnego. Kongres Sekretarzy to przestrzeń, w której Sekretarze mogą wymieniać się wiedzą, inspiracjami i najlepszymi praktykami. Kongres to również miejsce budowania silnych więzi i rozwoju wspólnych projektów, które pozytywnie wpływają na jakość zarządzania lokalnymi społecznościami – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Kongres otworzy debata Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym, w której weźmie udział dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL. Wybitni eksperci i praktycy omówią kluczowe kwestie dotyczące polityki lokalnej oraz wyzwań i zmian jakie każdego dnia dotykają samorząd terytorialny.

W styczniu 2023 roku Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy, która w istotny sposób wpłynie na realizację przez gminy zadań związanych z organizacją nachodzących wyborów. Dlatego ważną częścią Kongresu będzie wystąpienie: Pani Magdaleny Pietrzak, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Jak zorganizować i sprawnie przeprowadzić wybory po mianach kodeksu wyborczego. Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego.

Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych sesjach, w których będą omawiane aktualne tematy dotyczące:

  • pozycji prawnej Sekretarza JST,
  • amerykańskich doświadczeń w zarządzaniu samorządem terytorialnym,
  • ujednolicenia procedur ochrony danych osobowych w sektorze publicznym,
  • zmian w zakresie dostępu do informacji publicznej,
  • oraz standardów dostępności w administracji samorządowej.

Kongres Sekretarzy będzie miejscem dyskusji nt. angażowania pracowników w wolontariat pracowniczy oraz prezentacji wdrożonych w samorządzie dobrych praktyk w zakresie pracy zdalnej i równowagi między pracą a życiem prywatnym.