Partnerzy ze Śląska

Partnerami Regionalnymi Kongresu ze Śląska są: Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski, Akademia WSB, Górnośląsk-Zagłębiowska Metropolia, Śląski Związek Gmin i Powiatów.