Pracujemy nad VII Krajowym Kongresem Sekretarzy

Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem organizowanym z myślą o Sekretarzach JST. Jak co roku, podczas dwóch dni Kongresu będziemy dyskutować nad najważniejszymi tematami dotyczącymi kierunków rozwoju samorządu w Polsce. Kongres, jak zawsze, stanowi kompendium wiedzy i jest wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawa. To doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazja do podzielenia się dobrymi praktykami. Już teraz intensywnie pracujemy nad tegorocznym spotkaniem.

Więcej informacji już wkrótce.

Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Sekretarzy były pełne owocnych dyskusji na temat zagadnień, istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST, z punktu widzenia roli i zadań sekretarza. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują, dlatego poruszana podczas Kongresu tematyka ma zawsze ogromne znaczenie dla wszystkich samorządów. Wymiana informacji, ciągła nauka i aktualizacja wiedzy są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków samorządowych w zmieniających się warunkach i od zawsze stanowią główne cele naszych spotkań. Więcej informacji o archiwalnych edycjach w zakładce: POPRZEDNIE EDYCJE u góry strony.

Relacja z ubiegłorocznego Kongresu: