Minister Włodzimierz Tomaszewski gościem Kongresu

Minister – członek Rady Ministrów Włodzimierz Tomaszewski potwierdził swój udział w Kongresie Sekretarzy.