Środowiskowi Partnerzy Regionalny

Środowiskowymi Partnerami Regionalnymi Kongresu są: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, Akademia WSB oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.