Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug naszym Parnerem!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug kolejny raz objęło patronatem VI KKS.