Szkolenie dla urzędników Dąbrowy Górniczej nagrodą w konkursie FRDL

W  czerwcu w Ośrodku FRDL w Katowicach odbyło się 3-dniowe szkolenie: Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej – poziom podstawowy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

Szkolenie było nagrodą dla Urzędu Miasta zdobytą w ramach konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej SEKRETY ZARZĄDZANIA, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Jeszcze raz gratulujemy wygranej!

Wniosek w konkursie złożony przez Miasto Dąbrowa Górnicza dotyczący usprawnienia procesu rekrutacyjnego i wdrażania programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy uzyskał najwięcej punktów spośród wszystkich prac konkursowych nadesłanych przez urzędy z całej Polski.

Chcesz wygrać voucher szkolenie? Zgłoś swój urząd do udziału w kolejnej edycji konkursu! Nagrodzone JST poznamy podczas VII Krajowego Kongresu Sekretarzy. Partnerem konkursu jest Wolters Kluwer Polska. Zapraszamy!

Więcej informacji