UODO Partnerem Merytorycznym Kongresu

Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych objął swoim Patronatem Merytorycznym VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

Dziękujemy!