VI Krajowy Kongres Sekretarzy

VI Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 19 i 20 października 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie

Kongres jest najważniejszym, corocznym spotkaniem Sekretarzy miast i gmin, powiatów oraz województw z całej Polski.

Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów, którymi kierują co bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni, trudny dla samorządu terytorialnego rok, ale przede wszystkim zastanowią się jak przygotować się na wyzwania przyszłości, także nad tymi o charakterze globalnym.

Podczas ubiegłorocznego Kongresu zaprezentowaliśmy wyniki badań, które przeprowadziliśmy wśród sekretarzy – Mogliśmy skonfrontować sytuację w Polsce z doświadczeniami międzynarodowymi. Taka konfrontacja czyni nas lepiej przygotowanymi na różne nieprzewidziane sytuacje w przyszłości, a Sekretarzom umożliwia poznanie różnych doświadczeń oraz da możliwość nowego spojrzenia na wyzwania – mówił Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego na zakończenie poprzedniego Kongresu Sekretarzy.

W programie tegorocznego wydarzenia znajdą się tematy związane z zarządzaniem jednostką, ale również zagadnienia rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjami przyszłości w zmieniającym się środowisku zewnętrznym. Omówimy tematy związane z informatyzacją i cyfryzacją urzędu oraz cyberbezpieczeńtwem. Przeanalizujemy zmiany prawne i nowości legislacyjne: digitalizacja, rejestry umów, zgłaszanie naruszeń prawa. Zastanowimy się nad dostosowaniem administracji do potrzeb i oczekiwań pracowników i mieszkańców – w zakresie promocji, rozwoju kadr, rozwoju metropolii i miast przyszłości. Nie zabraknie tematu związanego z tematyką działalności uchwałodawczej jst.

Podczas Kongresu skonfrontujemy się z kolejnymi wyzwaniami, jakie czekają polskie samorządy w najbliższej przyszłości. Wiele z nich ma charakter globalny i cywilizacyjny, ale coraz bardziej dotyczą one również samorządu terytorialnego. Jak zauważa Marek Wójcik, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego konsekwencjami zmian cywilizacyjnych będą przemiany społeczne skutkujące odejściem od tradycyjnego modelu administracji, brak konieczności bezpośredniej dostępności urzędów, w sytuacji, w której wiele usług administracyjnych może być świadczonych zdalnie, czy konieczność łączenia i współpracy mniejszych jednostek w obliczu kryzysu demograficznego. W centrum zainteresowania samorządów znajdą się: ochrona klimatu, bezpieczeństwo publiczne i energetyczne, migracje i zapewnienie żywności. To obciążenie spadnie również w dużej mierze na samorząd terytorialny. Jak sytuacja ta wpłynie na miasta i wsie przyszłości?

Jak zawsze Kongres będzie wyjątkową okazją do wysłuchania prelekcji znakomitych ekspertów, praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu oraz  świat nauki. Prelegentami będą również przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego i biznesu.

Honorowego Patronatu Merytorycznego nad Kongresem udzieliła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronami Merytorycznymi są m.in.: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższa Izba Kontroli.

Partnerami biznesowymi wydarzenia już dziś są: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k., o4b, oraz Wolters Kluwer. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne i media.