Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego objął swoim Patronatem Honorowym VI Kongres Sekretarzy.