Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita udzielił Patronatu Kongresowi!

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita udzielił Patronatu Honorowego dla VI Kongresu Sekretarzy. Dziękujemy!