Konstanty Radziwił – Wojewoda Mazowiecki Partnerem Kongresu

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił udzielił Patronatu dla VI Krajowego Kongresu Sekretarzy.