Stowarzyszenie WOKISS Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego dołączyły do Partnerów Środowiskowych Regionalnych Kongresu Sekretarzy.

Liczymy na dalszą, owocną współpracę!