Związek Gmin Lubelszczyzny naszym Partnerem!

Związek Gmin Lubelszczyzny po raz kolejny udzielił Patronatu nad Kongresem Sekretarzy. Dziękujemy!