VI Kongres Sekretarzy 2022

PRZED NAMI VI KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY

VI KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY

VI Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 19 i 20 października 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie.

Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów od samorządu terytorialnego. Kongres organizowany jest z myślą o Sekretarzach JST. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują dlatego poruszana podczas kongresu tematyka jest tak ważna dla wszystkich samorządów. W wydarzeniu wezmą udział również inni specjaliści związani z samorządem terytorialnym.

Na Kongresie poruszać będziemy najważniejsze tematy, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni, trudny dla samorządu terytorialnego rok, lecz także zastanowią się nad najważniejszymi wyzwaniami na przyszłość. Jak co roku w programie znajdą się liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką samorządu terytorialnego oraz wiele innych, ważnych dla samorządów zagadnień.

Honorowego Patronatu Merytorycznego nad Kongresem udzieliła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Patronatem Honorowym wydarzenie objął Minister Michał Cieślak – Członek Rady Ministrów. Patronaty Merytoryczne: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższa Izba Kontroli. Patronaty Biznesowe: Kancelaria Ziemski & Partners, o4b, Wolters Kluwer. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne i media.

Poprzednia edycja Kongresu zgromadziła kilkuset uczestników: Sekretarzy i innych przedstawicieli JST z całego kraju, ekspertów, pracowników administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.

Już dziś zachęcamy Państwa do współpracy przy tegorocznym Kongresie!

PO V KRAJOWYM KONGRESIE SEKRETARZY


V KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY ZA NAMI! Spotkanie Sekretarzy po dwóch latach przerwy

Zakończył się V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Kongres jest ogólnopolskim wydarzeniem dotyczącym bieżących, najważniejszych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Oprócz sekretarzy i ekspertów w Kongresie wzięli udział również przedstawiciele rządu. Sekretarze i eksperci mogli się spotkać na żywo w tak dużym gronie po raz pierwszy po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Blisko 400 uczestników Kongresu wzięło udział w kilkudziesięciu debatach i panelach wymiany doświadczeń oraz spotkaniach eksperckich odbywających się równolegle stacjonarnie w Warszawie i online. Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Rada Forów Sekretarzy. Dziękuję wszystkim sekretarzom. Nie ma takiego drugiego podobnego wydarzenia realizowanego tak ściśle we współpracy z samymi sekretarzami mówił Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL.

Samorządy w pandemii
Podczas Kongresu nie mogło zabraknąć tematu wpływu pandemii koronawirusa na funkcjonowanie JST. Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL zaprezentował wyniki z badania ponad 2000 sekretarzy. Wynika z nich, że pandemia zakłóciła realizację zaplanowanych działań w większości gmin (60%). Ponad ¾ badanych odpowiedziało, że część zatrudnionych w ich urzędach pracowników musiała wykonywać dodatkowe zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom zagrożenia. Swoje doświadczenia walki z pandemią uczestnicy Kongresu mogli skonfrontować z głosami zagranicznych gości. Sytuacje w wielu krajach różniły się, natomiast można dojść do wspólnego wniosku, że wszędzie tam, gdzie brakuje spójnych przepisów, ważne żeby pojawił się rozsądek i logika skomentował panel międzynarodowy Grzegorz Frugalski, Sekretarz Miasta Sosnowca.

Spór wokół wynagrodzeń
Ważnym elementem Kongresu była debata poświęcona oczekiwanym zmianom ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników JST. To właśnie niedobór wykwalifikowanych pracowników i rosnące wymagania płacowe są coraz poważniejszym problemem dla samorządów. – Zawsze można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju niedosyt, ale uważam, że zmiany i urealnienie wynagrodzeń w administracji samorządowej, również w zakresie odpływającej kadry, jest niezmiernie ważne przekonywał Minister Michał Cieślak. A jak wygląda to w praktyce? Wójt Gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski podkreślał, że praca w administracji samorządowej jest obciążana olbrzymią odpowiedzialnością i wymaga coraz większych kompetencji. – Każdy samorząd boryka się z podobnymi problemami, JST od wielu lat nie są konkurencyjnym zakładem pracy – podsumował Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta Lublin.

Zawiłe prawo na czele listy problemów
Za największy problem, z którym na co dzień w swojej pracy mierzą się sekretarze, ankietowani uznali niestabilność przepisów prawa. Tak wynika z raportu Skuteczny urząd samorządowy, przeprowadzonego przez FRDL wśród samych sekretarzy. Z raportu wynika również potrzeba szkoleń i wiedzy eksperckiej dla kadr samorządowych. Dlatego organizatorzy Kongresu zapewnili uczestnikom możliwość osobistego i wirtualnego kontaktu z ekspertami z najważniejszych dziedzin. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się m.in. z planowanymi działaniami Urzędu Zamówień Publicznych w związku z elektronizacją zamówień prezentowanymi przez Huberta Nowaka, Prezesa UZP, czy też przedyskutować kwestie związane ze zmianą Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych. Ważnym tematem było też prawo pracy, w tym zagadnienia pracy zdalnej, o których mówili przedstawiciele PIP i eksperci FRDL. Bloki tematyczne podzielono na cztery moduły – ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem lokalnym” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.

Nagrody dla najlepszych samorządów
Tradycyjnie już podczas Kongresu uhonorowano najlepiej zarządzane samorządy. Poznaliśmy urzędy, do których trafiły statuetki ELoGE – Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego otrzymała oficjalną akredytację od Rady Europy na przyznawanie tych wyróżnień. W tym roku wyróżnienia trafiły do Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu oraz do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i do Urzędu Gminy Skrzyszów.

Doświadczenia na przyszłość
Podczas V Krajowego Kongresie Sekretarzy wystąpiło ponad 50 prelegentów. Podczas wydarzenie kompleksowo omówiono wielu aspektów działalności instytucji samorządowych. Sekretarze mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami i trendami w zakresie zarządzania w tak trudnym dla samorządów czasie.

Pandemia zmieniła wszystko, musieliśmy w jednej chwili dostosować się do całkowicie nowych warunków. To jest pouczające, żebyśmy wyciągnęli z tej sytuacji wnioski na jutro. Takich zdarzeń w naszej rzeczywistości może być więcej. Dlatego takie spotkania jak Kongres Sekretarzy są niezwykle potrzebne – podsumowała Kongres, Magdalena Majkowska, sekretarz Wielunia.

RELACJA FILMOWA Z V KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY