Już we wrześniu 2024 r. VIII edycja Kongresu Sekretarzy

Krajowy Kongres Sekretarzy to wyjątkowe wydarzenie organizowane dla Sekretarzy i we współpracy z Sekretarzami.
Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z praktykami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Niezwykła przestrzeń zdobywania wiedzy i płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i doświadczeń.

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Rozwój kompetencji i usług dla mieszkańców, jako priorytet administracji samorządowej w dynamicznym i wymagającym otoczeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie!

Więcej informacji  w zakładce AKTUALNOŚCI i PROGRAM.