ZA NAMI VII KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – DZIĘKUJEMY!

Szanowni Państwo Sekretarze Gmin, Miast, Powiatów, Województw,

6 i 7 września w Warszawie odbył się VII Krajowy Kongres Sekretarzy – najważniejsze wydarzenie dedykowane sekretarzom miast, gmin, powiatów i województw  z całej Polski.

Kongres zgromadził blisko 400 ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli samorządów z ze wszystkich województw. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

Uczestnicy Kongresu podkreślali konieczność zachowania niezależności samorządów tak, aby mogły one realizować w sposób efektywny i odpowiedzialny zadania na rzecz swoich mieszkańców. Oprócz tematów, o których od wielu lat debatują Sekretarze (zmiany w przepisach prawa, cyberbezpieczeństwo czy partycypacja społeczna) tym razem nie mogło zabraknąć miejsca na dyskusję o organizacji tegorocznych wyborów. W trakcie trwania Kongresu poznaliśmy samorządy, które otrzymały Europejski Znak Jakości Zarządzania ELoGE. Ogłosiliśmy również Laureatów Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej.

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo, do zobaczenia podczas kolejnych Forów FRDL!

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z Kongresu. Więcej informacji na STRONIE FRDL.

VII KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY

Szanowni Państwo Sekretarze Gmin, Miast, Powiatów, Województw,

przed nami kolejna już VII edycja najważniejszego wydarzenia organizowanego dla Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego – VII Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się 6-7 września 2023 r. w Warszawie.

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

VII Krajowy Kongres Sekretarzy jak zawsze będzie poruszał najważniejsze i kluczowe tematy z obszarów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, prawa i prawidłowego stosowania przepisów oraz współpracy pomiędzy organami nadzoru, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rządowymi.

Wszystkie zagadnienia będziemy omawiać w kontekście dobrej współpracy. Pokażemy jak dialog, komunikacja warunkują dobry kierunek współdziałania i jakie korzyści z takiego sposobu zarządzania płyną.

Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak sprostać w ramach stale ograniczanych środków finansowych kryzysom i wyzwań związanych z sytuacją społeczną. Tym razem chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej i organizacyjnej w każdej jednostce samorządu terytorialnego poprzez działania współpracy i zarządzania. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy chcieli rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji i debat w Warszawie. Nasze tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie cyfryzacji, cyberbezpieczeństa, polityki kadrowej, zamknięcia i otwarcia nowej kadencji. To będzie wyjątkowa przestrzeń do spotkania się przedstawicieli nauki, biznesu, instytucji samorządowych i rządowych.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 – Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mogli zgromadzić w jednym miejscu tylu profesjonalistów z całego kraju. Jak co roku, będą oni dzielić się swoimi doświadczeniami z uczestnikami Kongresu. Nasze wydarzenie to cenna okazja do budowania sieci zawodowej, zdobywania nowych umiejętności oraz szansa na rozmowę o przyszłości polskiego samorządu z tymi, którzy ten samorząd tworzą– mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

W programie wydarzenia m.in.:

Dzień 1

 • Wręczenie statuetek w ramach III edycji programu Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence, ELoGE).
 • Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym. Debata w gronie ekspertów i sekretarzy.
 • Elektronizacja usług w administracji publicznej.
 • EZD – kierunki zmian w zakresie obiegu korespondencji elektronicznej i sposobów jej przechowywania
 • Prawo pracy – najważniejsze wdrożone zmiany w zakresie pracy zdalnej, dyrektywy work life balance, praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.
 • Świadczenia pracownicze – czy to narzędzia motywujące w JST?
 • Współpraca pomiędzy instytucjami, samorządami, związkami.
 • Ochrona danych osobowych. Stan aktualny. Największe wyzwania i kierunek zmian. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, związków samorządowych i sekretarzy
 • Kiedy i dlaczego audyty mają być skutecznym narzędziem zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego?
 • Cyberbezpieczeństwo. Najważniejsze elementy zarządzania w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. Czego samorządy nie wiedzą.
 • Finansowanie, źródła finansowania innowacyjnych projektów w ramach środków zewnętrznych krajowych i europejskich. Gdzie szukać inspiracji do rozwoju usług świadczonych w administracji?

Dzień 2

 • Udostępnianie informacji publicznych. Najważniejsze wnioski wynikające z praktyki i orzecznictwa. Proponowane zmiany w zakresie ustawy. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i sekretarzy.
 • Wolontariat pracowniczy. Propagowanie i umożliwienie społecznego zaangażowania pracownikom zatrudnionym w JST. Czy i jak pracodawca samorządowy kompleksowo wspiera pracowników w świadomym, dobrowolnym i bezpłatnym świadczeniu wolontariatu na rzecz potrzebujących? Czy dzisiaj możemy już mówić o społecznie zaangażowanym pracodawcy samorządowym, jak i gdzie? Dobre praktyki pracodawców samorządowych.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zadań i odpowiedzialności sekretarza.
 • Jak zorganizować i sprawnie przeprowadzić wybory po zmianach kodeksu wyborczego. Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego.
 • Dostępność w administracji samorządowej. Najważniejsze wnioski z wdrożonych przepisów, kierunki zmian i propozycje dotyczące realności rozwiązań w zakresie dostępności w JST.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w przygotowanie naszego wspólnego wydarzenia! Zapraszamy do kontaktu! 6-7 września to najważniejsza data dla Sekretarzy w 2023 roku!