V Krajowy Kongres Sekretarzy
Najważniejsze i największe wydarzenie dla Sekretarzy
28-29 września 2021 r. 
WITAMY PAŃSTWA NA STRONIE KONGRESU.

O WYDARZENIU I PLATFORMIE

Wrześniowe wydarzenie to bardzo merytoryczne, kompleksowe omówienie wielu obszarów działalności instytucji samorządowych. Dzięki temu Sekretarze i osoby najbliżej współpracujące z Sekretarzami oraz osobami zarządzającymi mają możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania strategicznego w jst, zarządzania zasobami ludzkimi, przejrzystości urzędu oraz współpracy pomiędzy organami uchwałodawczymi a wykonawczymi. Kongres Sekretarzy to doskonałe miejsce pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i analizy trendów w zarzadzaniu jst. Kongres Sekretarzy od wielu lat jest doskonałą przestrzenią do nawiązywania długotrwałych relacji i współpracy.

Bieżąca edycja Krajowego Kongresu Sekretarzy to:

  • 2 dni merytorycznych i networkingowych spotkań
  • 3 równoległe sceny wystąpień merytorycznych
  • ponad 50 prelegentów, ekspertów, gości z Polski i Świata
  • blisko 40 merytorycznych spotkań stacjonarnych i zdalnych,
  • debaty, wykłady, panele dyskusyjne, wystąpienia eksperckie oraz warsztaty praktyków,
  • strefa EXPO.

Na dwa dni, oddajemy do Państwa dyspozycji platformę wymiany doświadczeń, spotkań z ekspertami z wielu dziedzin i miejsce do dyskusji.

Pełna nawigacja i miejsce, w którym możecie znaleźć Państwo wszystko znajduje się w STREFIE WYDARZENIA.

Kongres to najważniejsze tematy i znakomici eksperci. W zakładce AGENDA znajdą Państwo wszystkie dostępne wystąpienia, debaty i panele dyskusyjne. Tam również, poprzez proste zaznaczenie interesujących Państwa dyskusji, można stworzyć własną agendę, spersonalizowane „crème de la crème” Kongresu. O tym, jak to zrobić, dowiedzą się Państwo TUTAJ. W przypadku problemów technicznych pomoc można uzyskać w tym miejscu.

Przygotowaliśmy dla Państwa również STREFĘ EXPO. W niej zapoznają się Państwo z przygotowaną specjalnie na to wydarzenie ofertą naszych partnerów. Nasi partnerzy przedstawią swoje doświadczenie biznesowe i zaoferują rozwiązania, skrojone na Państwa potrzeby i możliwości.

O PROGRAMIE WYDARZENIA

Przy budowaniu programu przyświecało nam kilka celów, a najważniejsze to: zastanowić się nad tym jak poradzić sobie w stale zmieniającej się rzeczywistości oraz jak zastosować nowoczesne metody zarządzania i budować otwarty i przejrzysty samorząd.
W przestrzeni kilku modułów przygotowaliśmy kilkadziesiąt wystąpień i dyskusji, które pozwolą na realizację założonych przez nas celów. Aby zapewnić różnorodność na każdej ze scen zostaną zaprezentowane tematy każdego z bloków tematycznych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracja kadrami, Otwarty i Przejrzysty Urząd, Zarządzanie rozwojem gminy? Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty, tak aby każdy uczestnik niezależnie od formy uczestnictwa (stacjonarna lub on line) miał możliwość skorzystania z szerokiego pakietu propozycji tematycznych.

Wydarzenie rozpoczniemy Blokiem prezentacji międzynarodowych – prezentacjami Sekretarzy (City Managerów) z krajów Europy i USA na temat doświadczeń związanych z funkcjonowaniem administracji lokalnej w roku pandemicznym. Wystąpienia będą się koncentrowały na następujących kwestiach:

  • Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działania samorządu terytorialnego w danym kraju?
  • Czy podejmowane działania były odpowiednio przygotowane?
  • W jaki sposób wspierały one obywateli podczas pandemii?
  • Jakie są główne wnioski z tej sytuacji, jakie doświadczenia dany kraj wynosi z tego okresu?

W ramach Bloku Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracja kadrami:

Najważniejsza dla uczestników będzie debata „Ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie w sprawie wynagradzania – w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany legislacyjne?” Debatę Moderuje: Grzegorz Frugalski, Sekretarz Miasta Sosnowca Udział w debacie potwierdzili: Michał Cieślak Minister – Członek Rady Ministrów, Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublina, Wojciech Ślefarski, Wójt Gminy Zagnańsk.

Tematy ujęte w tym bloku to:

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych a kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy Małgorzata Dziemińska, Główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy

Praca zdalna: efektywna i satysfakcjonująca czy jednak pełna pułapek? dr Ewa Pogdórska-Rakiel, Ekspert FRDL w zakresie prawa pracy

Aktualne wyzwania dla pracodawcy samorządowego. Magdalena Olech, Ekspert prawa pracy

Motywowanie: systemy zarządzania a możliwości prawne w samorządzie czyli Badanie satysfakcji z pracy w samorządzie. Dlaczego warto systematycznie je prowadzić? Barbara Chamiga, Sekretarz Miasta Gliwice, Michał Landowski, Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego; Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Dyrektor Urzędu Miasta w Czeladzi

Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w administracji samorządowej Jakub Mielczarek, Dyrektor, Związek Województw RP, Tomasz Czuczak, Sekretarz Miasta Koszalin, Krzysztof Kucia, Sekretarz Miasta Jastrzębie Zdrój; Aneta Luboń-Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy

Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi. Grażyna Nowicka, Akredytowany coach ICF PCC, trenerem biznesu, certyfikowanym trenerem metody Points of You

Kontrola prawidłowości stosowania umów cywilnoprawnych. dr Bartosz Kopeć, Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi(AML); instrukcja dr Paulina Ledwoń, radca prawny 

Odpowiedzialność Sekretarza w procesie kontroli dotacji na działalność organizacji pozarządowych Artur Gluziński, ekspert FRDL

W ramach Bloku Otwarty i Przejrzysty Urząd specjaliści i praktycy będą rozmawiać o tematach, które przybliżają urząd do sprawnej obsługi mieszkańców.

Dzisiaj najważniejszy temat to Cyfrowa Gmina zagadnienie przedstawi Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu – Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Kolejne tematy ujęte w tym bloku to:

Informacja publiczna a otwarte dane. Joanna Kostrzewska, Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu Bogusław Suwara, Sekretarz UM Wejherowo, Aleksandra Król – Skowron, Sekretarz Gminy Bobrowniki

W zakresie trudnego tematu w tym roku „Dostępność instytucji publicznych – pierwsze wnioski z wdrażanych rozwiązań prawnych” przewodnicząca Forum Koordynatorów Dostępności Izabela Jankowska – Zawada przekaże wnioski ze stanu wdrożenia wytycznych w samorządach.

Sekretarze w ramach dyskusji: Zgłaszanie naruszeń prawa – jak przygotować i wdrożyć dobrą procedurę? podzielą się przygotowanymi i wdrożonymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Kolejne wyzwanie, Doręczenia elektroniczne – realizacja postępowania administracyjnego z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych jakie stoją przed samorządem zostanie omówione przez przedstawicielkę Urzędu Wojewódzkiego i ekspertkę, która na co dzień pomaga samorządom przygotować się do nowych obowiązków.

KPA a doręczenia elektroniczne. Najważniejsze aspekty praktyczne. Marcin Adamczyk, Radca prawny, Ekspert FRDL.

Strategia wdrażania jednolitego systemu EZD RP w administracji publicznej od roku 2022. Mariusz Madejczyk, Dyrektor oddziału Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku.

Elektronizacja Zamówień Publicznych. Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny.

Elektroniczne podpisywanie ofert w zamówieniach publicznych, najważniejsze aspekty. Iwona Ziarniak, Ekspert w zakresie zamówień publicznych.

Kontrola zarządcza, analiza ryzyka. Dariusz Melerowicz, Zastępca Burmistrza, Ekspert FRDL.

W bloku Zarządzanie rozwojem gminy? ujęte zostały tematy: 

Raport z badania Skuteczny Urząd Samorządowy. Lokalne priorytety rozwojowe i trudności w zarządzaniu JST, ocena sprawności działania samorządów. Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL.

Jak badać zmieniające się potrzeby i oczekiwania mieszkańców? Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Aneta Kowalewska, zastępca Burmistrza Miasta Wyszków, Kinga Religa Ekspertka w zakresie marketingu terytorialnego oraz promocji miast i regionów.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego przy wsparciu narzędzi IT. Marcin Stępień Dyrektor ds. rozwoju rynku GRC.

System Monitorowania Usług Publicznych. Sławomir Wysocki, koordynator projektu SMUP w ZMP.

Zarządzanie jakością i zarzadzanie procesowe w administracji. dr Marcin Lis, Prorektor Wyższej Szkoły Biznesu ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

Technologia w służbie partycypacji obywateli Tadeusz Chełkowski, ekonomista specjalizujący się w ekonomii ruchów społecznych.

Deliberacja jako narzędzie współdecydowania dr Joanna Podgórska-Rykała, ekspert FRDL.

Blok Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty to tematy:

Sesje zdalne jako stałe narzędzie realizowania zadań organu uchwałodawczego, proponowane zmiany ustawowe. dr Joanna Podgórska – Rykała, Doktor nauk społecznych, Ekspert FRDL, dr Rafał Budzisz, Doktor nauk prawnych, ekspert FRDL, Marek Pszonak, Sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, Paweł Brola, Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny.

Relacje pomiędzy organami jst. Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Radca Prawny.

Jak prawidłowo realizować zadania Wojewody związane z wykonywaniem nadzoru nad stanowieniem prawa przez organy jst? Maciej Gardas, Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule hybrydowej, w Warszawie w Hotelu Marriott***** i online poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń online.


Szanowni Państwo

Sekretarze Województw, Powiatów, Miast i Gmin

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Krajowym Kongresie Sekretarzy organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, który odbędzie się 28 i 29 września 2021 r. w formule hybrydowej.

Kongres Sekretarzy jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – zarówno tych zrzeszonych w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również tych, którzy jeszcze do nich nie należą.

Celem Krajowego Kongresu jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych.

Organizowane przez nas w tym roku wydarzenie będzie dotyczyło aktualnych bieżących aspektów funkcjonowania samorządu z uwzględnieniem rzeczywistości pandemicznej. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji nie tylko podsumujemy ostatni rok i zastanowimy się nad skutkami i wnioskami na przyszłość. Wysłuchamy Menadżerów Urzędów z krajów z całego świata, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami dostosowaniu realizowanych usług do sytuacji pandemicznej.

W programie znajdą się liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wielu innych ważnych dla samorządów zagadnień. Bloki tematyczne podzieliliśmy na cztery moduły:

,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”
,,Otwarty i przejrzysty urząd”
,,Zarządzanie rozwojem lokalnym”
,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych najważniejsze aspekty”

Wśród gości i prelegentów będą przedstawiciele strony rządowej i samorządowej, eksperci, przedstawiciele środowiska biznesowego.

Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule hybrydowej, co oznacza że będziecie mogli Państwo w nim uczestniczyć stacjonarnie będąc w Warszawie w Hotelu Marriott***** lub online poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń online. W wybranej przez siebie formule bierzecie Państwo udział w branżowym, merytorycznym wydarzeniu, które od kilku lat wpisuje się w kalendarz każdego Sekretarza.

Nie może tu Państwa zabraknąć! Zapraszamy już dziś i prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i obecność na V Krajowym Kongresie Sekretarzy.