PROGRAM V KRAJOWGO KONGRESU SEKRETARZY

Dzień pierwszy (wtorek 28 września 2021)

 • 10:00 – 10:15
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Otwarcie Kongresu
 • 10:15 – 10:45
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Wręczenie wyróżnienia Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce. 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.
  CEZARY TRUTKOWSKI, ALINA TATARENKO, RAMONA VELEA
 • 10:45 – 11:00
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Raport z badania: Wpływ pandemii na działalność JST, wsparcie przedsiębiorców w okresie pandemii oraz ocena przygotowania JST do pandemii.
  CEZARY TRUTKOWSKI
 • 11:00 – 12:15
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Blok prezentacji międzynarodowych – prezentacje Sekretarzy (City Managerów) z krajów Europy i USA na temat doświadczeń związanych z funkcjonowaniem administracji lokalnej w roku pandemicznym
  LLOYD HALVERSON, PETER AGH, PAOLA LORENZONI, DÁLIA PAULO, IAN DAVIDSON

SESJE RÓWNOLEGŁE

 • 12:45 – 13:25
  [SCENA STACJONARNA] Zgłaszanie naruszeń prawa, jak przygotować i wdrożyć dobrą procedurę. Dobre przykłady.
  JACEK MĄKA, MAGDALENA MAJKOWSKA, KAROLINA KUCHARSKA, MAŁGORZATA GIELA
 • 12:45 – 13:00
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Wystąpienie: ReBuS Toolkit „RESILIENCE BUILDING STRATEGIES” Rada Europy, Centre of Expertise for Good Governance.
  DANIELE DEL BIANCO
 • 13:00 – 13:25
  [SCENA ONLINE] Dostępność instytucji publicznych, pierwsze wnioski z wdrażanych rozwiązań prawnych. Studia przypadków.
  IZABELA JANKOWSKA-ZAWADA
 • 13:00 – 13:25
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Elektronizacja Zamówień Publicznych.
  HUBERT NOWAK
 • 13:25 – 13:45
  [SCENA STACJONARNA] KPA a doręczenia elektroniczne. Najważniejsze aspekty praktyczne.
  MARCIN ADAMCZYK
 • 13:25 – 13:45
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych a kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy.
  MAŁGORZATA DZIEMIŃSKA
 • 13:25 – 13:45
  [SCENA ONLINE] Raport z badania: Rozwój samorządu na przestrzeni ostatnich 5 lat. Skuteczny Urząd Samorządowy. Zestawienie wyników badań z roku 2021 vs. 2016.
  JOANNA KONIECZNA-SAŁAMATIN
 • 13:45 – 14:15
  [SCENA ONLINE] System Monitorowania Usług Publicznych.
  SŁAWOMIR WYSOCKI
 • 13:45 – 14:15
  [SCENA STACJONARNA] Informacja publiczna a otwarte dane.
  JOANNA KOSTRZEWSKA, BOGUSŁAW SUWARA, ALEKSANDRA KRÓL – SKOWRON
 • 13:45 – 14:15
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Cyfrowa Gmina.
  JANUSZ CIESZYŃSKI
 • 14:15 – 14:45
  [SCENA ONLINE] Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML); instrukcja.
  PAULINA LEDWOŃ
 • 14:45 – 15:15
  [SCENA ONLINE] Odpowiedzialność Sekretarza w procesie kontroli dotacji na działalność organizacji pozarządowych.
  ARTUR GLUZIŃSKI
 • 15:15 – 16:15
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Debata: Ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie w sprawie wynagradzania, w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany legislacyjne?
  GRZEGORZ FRUGALSKI, MICHAŁ CIEŚLAK, ANDRZEJ PORAWSKI, ANDRZEJ WOJEWÓDZKI, WOJCIECH ŚLEFARSKI

Dzień drugi (środa 29 września 2021)

 • 09:30 – 09:40
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Otwarcie II dnia

SESJE RÓWNOLEGŁE

 • 09:40 – 10:00
  [SCENA ONLINE] Raport z badania: Skuteczny Urząd Samorządowy. Lokalne priorytety rozwojowe i trudności w zarządzaniu JST, ocena sprawności działania samorządów.
  MARCIN SMALA
 • 09:40 – 10:00
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Relacje pomiędzy organami jst
  MACIEJ KIEŁBUS
 • 09:40 – 10:45
  [SCENA STACJONARNA] Badanie satysfakcji z pracy w samorządzie. Dlaczego warto systematycznie je prowadzić?
  BARBARA CHAMIGA, MICHAŁ LANDOWSKI, MAŁGORZATA OCHĘDUSZKO-LUDWIK
 • 10:00 – 10:45
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Sesje zdalne jako stałe narzędzie realizowania zadań organu uchwałodawczego, proponowane zmiany ustawowe.
  JOANNA PODGÓRSKA – RYKAŁA, RAFAŁ BUDZISZ, MAREK PSZONAK, PAWEŁ BROLA
 • 10:00 – 10:45
  [SCENA ONLINE] Jak badać zmieniające się potrzeby i oczekiwania mieszkańców?
  MARCIN BAZYLAK, KINGA RELIGA, ANETA KOWALEWSKA
 • 10:45 – 11:10
  [SCENA ONLINE] Kontrola zarządcza, analiza ryzyka.
  DARIUSZ MELEROWICZ
 • 10:45 – 11:10
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE]Strategia wdrażania jednolitego systemu EZD RP w administracji publicznej od roku 2022.
  MARIUSZ MADEJCZYK
 • 10:45 – 11:10[SCENA STACJONARNA] Deliberacja jako narzędzie współdecydowania.
  JOANNA PODGÓRSKA – RYKAŁA
 • 11:30 – 12:10
  [SCENA STACJONARNA] EZD RP w administracji publicznej od roku 2022 w pytaniach i odpowiedziach.
  MARIUSZ MADEJCZYK
 • 11:30 – 11:50
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Skuteczne zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego przy wsparciu narzędzi IT.
  MARCIN STĘPIEŃ
 • 11:50 – 12:10[SCENA ONLINE] Elektroniczne podpisywanie ofert w zamówieniach publicznych, najważniejsze aspekty.
  IWONA ZIARNIAK
 • 11:50 – 12:20
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w administracji samorządowej. Panel dyskusyjny.
  JAKUB MIELCZAREK, TOMASZ CZUCZAK, KRZYSZTOF KUCIA, ANETA LUBOŃ-STYSIAK
 • 12:10 – 12:30[SCENA ONLINE] Aktualne wyzwania dla pracodawcy samorządowego.
  MAGDALENA OLECH
 • 12:10 – 12:40
 • [SCENA STACJONARNA] Praca zdalna: efektywna i satysfakcjonująca czy jednak pełna pułapek?
  EWA PODGÓRSKA-RAKIEL
 • 12:20 – 12:40
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Jak prawidłowo realizować zadania Wojewody związane z wykonywaniem nadzoru nad stanowieniem prawa przez organy jst?
  MACIEJ GARDAS
 • 12:30 – 12:50
  [SCENA ONLINE] Kontrola prawidłowości stosowania umów cywilnoprawnych.
  BARTOSZ KOPEĆ
 • 12:50 – 13:10
  [SCENA ONLINE] Zarządzanie jakością i zarządzanie procesowe w administracji.
  MARCIN LIS
 • 13:10 – 13:30
  [SCENA ONLINE] Doręczenia elektroniczne, realizacja postępowania administracyjnego z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
  EWA PLESNAROWICZ-DURSKA, ALEKSANDRA GRZEBIENIOWSKA
 • 13:10 – 13:30
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Jak angażować społeczność lokalną? Technologia w służbie partycypacji obywateli.
  TADEUSZ CHEŁKOWSKI
 • 13:30 – 14:15
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Debata: Podsumowanie i wnioski V Krajowego Kongresu Sekretarzy.
  ANDRZEJ WOJEWÓDZKI, BOGUSŁAW SUWARA, GRZEGORZ FRUGALSKI, MAGDALENA MAJKOWSKA, KRZYSZTOF AUGUSTYN
 • 14:15 – 14:30
  [SCENA STACJONARNA I ONLINE] Podsumowanie i zakończenie Kongresu.