Warszawa Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79

Dzień I. 6 września 2023 r.

10:00 Rozpoczęcie Kongresu

10.20 – 13:20 Sesje plenarne

10.20 – 11.20

DEBATA: Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym

prof. Paweł Swianiewicz, ekonomista, specjalista w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych,
dr Karolina Szymaniec-Mlicka, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL,
Marcin Wojdat, Dyrektor ds. analiz i badań w Unii Metropolii Polskich, były Sekretarz miasta st. Warszawy,
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST przy FRDL.

Moderacja debaty:
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

11.20 – 11.35

NAGRODY Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej

11:35 – 12.20

DYSKUSJA: Amerykańskie doświadczenia w zarządzaniu samorządem terytorialnym. Wnioski i najlepsze praktyki

Amerykańskie doświadczenia w zarządzaniu samorządem terytorialnym. Wnioski i najlepsze praktyki. Paneliści przedstawią swoje doświadczenia z 10 – dniowej wizyty studyjnej w USA, która miała miejsce w kwietniu 2023 r. Panel będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy i najlepszych praktyk związanych z amerykańskim samorządem. Między innymi przedstawimy rolę samorządu w życiu społeczności lokalnej, kulturę współpracy, najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją samorządy, np. rozwój infrastruktury, dostęp do edukacji, zmiany klimatyczne, a także możliwości i innowacje w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Pokażemy klasę dla uczniów – operatorów sztucznej inteligencji, szkołę bez ścian, plan strategiczny gminy na okres 25 lat czy modelowe rozwiązania w zakresie partnerstwa prywatno – publicznego.

Bernard Antos, Sekretarz Gminy Skarżysko-Kamienna,
Marian Buras,
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica,
Hubert Dziadczykowski,
Sekretarz Gminy Opatów,
Marcin Marzec,
Burmistrz Gminy Sandomierz.

Moderacja dyskusji:
Agnieszka Migoń, Dyrektor Ośrodka FRDL w Kielcach.

12.20 – 12:40

e-Doręczenia i KSeF a systemy dziedzinowe w JST

Wojciech Sikora, Dyrektor ds. systemów ECM w firmie Rekord SI Sp. z o.o.

12.40 – 13:20

Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej – prezentacje

13:20 – 13:30 Zdjęcie grupowe

13:30 – 14:05 Przerwa kawowa

14:05 – 15:45 Sesje równoległe

14:05 – 14.25

SALA I

Metodyka Zarządzania Projektami PM² Komisji Europejskiej. Narzędzie sprawnego zarządzania w administracji publicznej

Andrzej Pajor, trener i konsultant, ekspert FRDL,
Agata Kemona, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami i Urzędem w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej

SALA II

Rola nowoczesnego systemu informatycznego dla JST w czasach zmian i kryzysów

W trakcie prezentacji uczestnicy dowiedzą się o:
• postępującej informatyzacji,
• nowoczesnym zintegrowanym systemie dla urzędu,
• Portalu Pracowniczym jako narzędziu wspierającym pracę hybrydową/zdalną oraz podnoszącym satysfakcję pracowników, kierowników, działów HR,
• bezpieczeństwie rozwiązań Comarch,
• dostępności i mobilności (WCAG).

Jakub Kisielewski, Dyrektor Działu Konsultingu Comarch ERP Egeria

SALA III

Przykłady wdrożeń narzędzi wspierających transformację cyfrową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. E-usługi w administracjach samorządowych – nowa era komunikacji między Urzędem a Mieszkańcami

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną liczne przykłady zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych, które usprawniły i usystematyzowały działania lokalnych administracji oraz znacząco podniosły jakość świadczonych usług dla mieszkańców. Wdrożenie wachlarza e-usług pozwoliło mieszkańcom uzyskać dostęp do innowacyjnych narzędzi, które ułatwiły im codzienne życie, umożliwiły zaoszczędzenie czasu oraz znacząco poprawiły komunikację pomiędzy Urzędem a Mieszkańcami.

Przemysław Walichowski, Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Firma BonaSoft

14:25 – 15:25

SALA I

Zarządzanie ryzykiem jako system wczesnego ostrzegania

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych pokazało, jak ważne jest dysponowanie efektywnie działającym systemem zarządzania ryzykiem. Takim, który umożliwia nie tylko szybką identyfikację ryzyka i jego ocenę, ale także zaplanowanie i wdrożenie mechanizmów kontrolnych. Wyznacznikiem efektywności systemu jest wdrożenie bieżącego monitorowanie ryzyka. Aby proces zarządzania ryzykiem mógł działać efektywnie, powinien być wspierany nowoczesnymi narzędziami IT. W trakcie wystąpienia krok po kroku przeanalizujemy proces realizacji zarządzania ryzykiem w urzędzie. Przyjrzymy się poszczególnym etapom realizacji tego procesu od wdrożenia po utrzymanie. Przeanalizujemy największe bariery związane z tym procesem i postaramy się podpowiedzieć rozwiązania. Wszystko na przykładzie konkretnych procesów realizowanych w JST.

Anna Królak, audytor wewnętrzny,
Joanna Przybylska, audytor wewnętrzny, specjalista ds kontroli zarządczej,
Marcin Stępień, Dyrektor ds. rozwoju rynku GRC administracja publiczna i ochrona zdrowia Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

SALA II

Funkcjonowanie audytu w jst. Użyteczność funkcji audytu. Kiedy i dlaczego audyty mają być skutecznym narzędziem zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego?

W trakcie panelu odpowiemy na pytania Czego może oczekiwać kierownik jednostki i kadra zarządzająca od audytora wewnętrznego? Czy audyt może być skutecznym narzędziem do zarządzania w jst? Największe obawy związane z funkcjonowaniem audytu w jst? Panel pod patronatem merytorycznym Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego.

Aleksandra Król-Skowron, Sekretarz Gminy Bobrowniki,
Katarzyna Lenczyk-Woroniecka
, Członek Zarządu IIA Polska,
Wojciech Polakiewicz, Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP,
Lucyna Wójtowicz, Radca prawny, audytor, ekspert FRDL.

Moderacja panelu:
Marzena Staniszewska, Wiceprezes IIA Polska. Audytor wewnętrzny MF, QA

SALA III

Kodeks postępowania w zakresie danych osobowych dla jednostek samorządu terytorialnego – propozycja ujednolicenia procedur regulujących system ochrony danych osobowych w sektorze publicznym

Panel dyskusyjny będzie poświęcony problematyce ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także propozycji ujednolicenia systemu ochrony danych osobowych. Tematyka ochrony danych osobowych w sektorze publicznym jest skomplikowana, dotyka wielu obszarów, a niejednorodność przepisów sprawia, że w analogicznych sytuacjach mamy odmienne stanowiska, interpretacje, wreszcie odmienne wewnętrzne regulacje. W trakcie spotkania omówimy podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych, problematykę ich interpretacji i zastosowania w sektorze publicznym. Omówmy dobre praktyki na przykładach samorządów, a także na zaprezentujemy wstępne proponowane rozwiązania kodeksu ochrony danych dla jst.

Anna Chodasewicz-Izaszek, Sekretarz Gminy Pabianice,
Michał Landowski, Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego,
Monika Sroczyńska, Sekretarz Gminy Ksawerów.

Moderacja panelu:
dr Magdalena Kuszmider, radca prawny.

15:25 – 15.45

SALA I

Dostępność w administracji samorządowej. Najważniejsze wnioski z wdrożonych przepisów, kierunki zmian i propozycje dotyczące realności rozwiązań w zakresie dostępności w JST

dr Izabela Mrochen, Certyfikowany ekspert ds. dostępności cyfrowej

SALA II

Samodzielność statutowa w najnowszym orzecznictwie. Co i jak ująć w statucie jednostki samorządu terytorialnego?

Nie jest łatwo wyznaczyć granice samodzielności statutowej jednostek samorządu terytorialnego. Z jednej strony ma ona źródło w Konstytucji, z drugiej strony ustawodawca wprost reguluje wiele aspektów „ustroju wewnętrznego” gmin, powiatów i województw. Podczas wystąpienia omówione zostaną zatem podstawowe zasady kształtowania statutów, których znajomość może pomóc uniknąć sporów z organem nadzoru lub zyskać argumenty w przypadku spraw zawisłych przed sądem administracyjnym. W szczególności poruszone będą kwestie uregulowania wewnętrznego procesu legislacyjnego oraz obradowania z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość poza stanem epidemii czy zagrożenia epidemicznego.

dr Adrian Misiejko, konsultant w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna z siedzibą w Poznaniu,  adiunkt na UKW w Bydgoszczy

SALA III

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych jako fundament cyfrowej administracji

Magdalena Sawicka, Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku

15:45 – 16:45 Przerwa obiadowa

16:00 – 17:00 Networking

19:30

Gala wręczenia Nagród Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym – ELoGE –

Wystąpienie – Gość Specjalny: Boris Lazov, Centre of Expertise for Good Governance, Rada Europy

Uroczysta Kolacja

Dzień II. 7 września 2023 r.

9:30 – 12:00 Sesje równoległe

9:30 – 10:30

SALA I

Prawo pracy – najważniejsze wdrożone zmiany w zakresie pracy zdalnej, dyrektywy work life balance, praw i obowiązków pracodawcy i pracownika

Artur Gajowniczek, Sekretarz Miasta Łomianki,
Michał Landowski, Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego,
Sebastian Litewnicki, Sekretarz Miasta Milanówek,
Anna Rosłaniec, Sekretarz Gminy Wiązowna.

SALA II

Udostępnianie informacji publicznych. Najważniejsze wnioski wynikające z praktyki i orzecznictwa. Proponowane zmiany w zakresie ustawy

Dorota Bonarowska, Specjalista ds. udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie;
Tomasz Czuczak, Sekretarz Miasta Koszalin;
Joanna Kostrzewska, Radca Prawny, Partner w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. w Poznaniu;
Janusz Krzyżak, Sekretarz Gminy Zakliczyn, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL;
Iwona Piastowska, Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Moderacja panelu:
dr Bogusław Suwara, Sekretarz Miasta Wejherowa, II Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL.

SALA III

Narzędzia udziału obywateli w kształtowaniu polityki samorządu. Partycypacja społeczna, w szczególności budżet obywatelski i referendum lokalne

Iwona Andruszkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
dr Rafał Budzisz, ekspert FRDL,
Rafał Miszczuk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. organizacji wyborów ekspert FRDL.

Moderacja panelu:
Magdalena Majkowska, Sekretarz Miasta Wieluń.

10:30 – 11:30

SALA I

Wolontariat pracowniczy. Propagowanie i umożliwienie społecznego zaangażowania pracownikom zatrudnionym w JST

Czy i jak pracodawca samorządowy kompleksowo wspiera pracowników w świadomym, dobrowolnym i bezpłatnym świadczeniu wolontariatu na rzecz potrzebujących? Czy dzisiaj możemy już mówić o społecznie zaangażowanym pracodawcy samorządowym, jak i gdzie? Dobre praktyki pracodawców samorządowych.

Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. i Prezes Fundacji ING Dzieciom,
Agnieszka Karwat-Kędzierska, Starszy Inspektor Wydział Kadr i Organizacji Urząd Miejski w Gdańsku,
Jakub Mielczarek, Dyrektor Związek Województw RP.

Moderacja panelu:
Aneta Luboń-Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy.

SALA II

Nowoczesne działania i programy obsługi klienta na podstawie praktycznych rozwiązań Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Grzegorz Czaja, UM Wrocław,
Mariusz Kiciński
, Kierownik Telefonicznego Centrum Obsługi Mieszkańca UM Wrocław,
Małgorzata Krzeszowska, Kierownik Działu Wspierania Wrocławskiej Przedsiębiorczości UM Wrocław,
Łukasz Niewierkiewicz, Kierownik Centrum Obsługi Mieszkańca UM Wrocław.

SALA III

10:30 – 11:00

Konkurs grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” – jak zadbać o bezpieczeństwo cyfrowe w samorządzie?

Organizatorzy konkursu „Cyberbezpieczny samorząd” – eksperci z CPPC i NASK-PIB przedstawią założenia konkursu grantowego. Opiszą kluczowe elementy procesu wnioskowania o grant oraz odpowiedzą na najczęściej zdawane przez samorządy pytania związane z realizacją projektu wzmacniającego cyberbezpieczeństwo w samorządzie. 

Radosław Adadeński, ekspert ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, NASK PIB, TBC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

11:00 – 11:30

Jak Sztuczna Inteligencja może Zmienić Twój Samorząd? Perspektywa Sekretarza, Obywatela i Oświaty.

Jan, Awatar AI
Emma, Awatar AI

11:30 – 12:00

SALA I

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) jako wsparcie statystyki publicznej dla samorządów

W trakcie wystąpienia odpowiemy na pytania:
– jak można monitorować usługi publiczne
– dane SMUP i dostęp do nich
– korzyści ze SMUP

Omówimy przykłady analiz i wyzwania na przyszłość w administracji publicznej.

dr Marek Pieniążek, Naczelnik w Departamencie Innowacji GUS

SALA II

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zadań i odpowiedzialności sekretarza

Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

SALA III

Bezpieczeństwo informacji w JST

dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL

12:00 – 12:40 Przerwa kawowa

12:40 – 14:40 Sesje plenarne

12:40 – 13:10

Przywództwo. Jak być skutecznym i użytecznym

Ktokolwiek usiądzie w pustym pokoju, bez okien, bez żadnych bodźców dochodzących z zewnątrz, może doświadczyć całkowitej pustki, beznadziejności, nawet załamania psychicznego. Jesteśmy ludźmi, potrzebujemy kontaktów, relacji społecznych, potrzebujemy właściwego przywództwa. W coraz bardziej dynamicznym otoczeniu, zadaniem liderów jest doskonalenie siebie, aby w odpowiedzialny sposób prowadzić ludzi, zespoły, do realizacji stawianych zadań. Łatwiej jest krytycznie spoglądać na siebie, na własne plany rozwoju osobistego, jeśli pojawiają się różne bodźce, myśli, słowa, obrazy, w kontaktach z otoczeniem. Wystąpienie będzie inspiracją do dalszego samodoskonalenia w kierunku świadomego przywództwa w instytucjach publicznych.

prof. dr hab. Henryk Mruk, pracownik naukowy w Katedrze Handlu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ekspert w zakresie zarzadzania, marketingu i przywództwa

13:10 – 13:40

Organizacja i przeprowadzenie wyborów. Wyzwania i dylematy.

Magdalena Pietrzak, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej

13:40 – 14:00

Wybory. Nowe wyzwania dla samorządów i Centralny Rejestr Wyborców – wdrożenie od 1 sierpnia 2023

Rafał Miszczuk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. organizacji wyborów, ekspert FRDL

14:00 – 14:40

Panel podsumowujący Kongres

Janusz Krzyżak, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Gminy Zakliczyn,
Aneta Luboń-Stysiak,
I W-ce Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Miasta Tychy,
Anna Pisarczyk,
członek Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Gminy Zagnańsk,
dr Bogusław Suwara,
II W-ce Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Miasta Wejherowa,
Andrzej Wojewódzki
, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Miasta Lublina

14:40 Zakończenie i podsumowanie Kongresu