Materiały z VI Krajowego Kongresu Sekretarzy już dostępne!

ZAPRASZAMY DO POBRANIA MATERIAŁÓW Z VI KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY