PROGRAM VI KONGRESU

Dzień I 19 października (środa)

Sesja plenarna

10.00-10.20

Otwarcie Kongresu; przemówienia inauguracyjne

10.20-10.35

Elektronizacja usług i cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego – plany na przyszłość

Janusz CieszyńskiSekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

10.35-10.55

Wyzwania stojące przed JST

Paweł SzefernakerSekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

10.55-11.20

Kryzys energetyczny – rozwiązania i trendy w ramach dobrych praktyk JST na świecie

Peter AghDyrektor Wykonawczy ICMA Europe

11.20-12.00

Rola Sekretarza a współczesne wyzwania demograficzne, społeczne i ekologiczne.

Marek Wójcik – Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

12.00-12.30

Granice swobody decyzyjnej w przedmiocie upublicznienia danych osobowych jako informacji publicznej.

Monika KrasińskaDyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO

12.30-13:00

Cyfryzacja jednostek samorządu terytorialnego i zapewnienie bezpieczeństwa informacji w świetle kontroli NIK.

Dariusz Łubianp.o. Wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli

13.00-13.25

Aktualne zagadnienia z zakresu zamówień publicznych.

Karol Kacprzak – Naczelnik Wydziału Opinii w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych

 

13.25-13:45

Stan wdrożenia EZD w administracji publicznej.

Bohdan Pawłowicz Doradca Z-cy Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych

13.45-14:10

Ogłoszenie wyników konkursu Dobre praktyki zarządzania w Administracji Samorządowej SEKRETY ZARZĄDZANIA

14.10-15.15

LUNCH

Sesje równoległe

15.15-15.35

SALA 2


Sekretarz przyszłości. Wszystko, co trzeba wiedzieć o nowych technologiach i optymalizacji pracy samorządu.

Dariusz Pietrzak – Ekspert ds. nowych technologii w samorządach

SALA 3


Prezentacja dobrych praktyk Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej

 

15.40-16.40

Jak zarządzać zmianą w stale zmieniającym się świecie.

Sebastian Matyniak – Trener i konsultant

Zarządzanie Ryzykiem w JST – wyzwania i trendy.

Ewelina Wójcik – Senior Product Manager, Wolters Kluwer Polska,
Katarzyna Towpasz Koordynator ds. koordynacji kontroli zarządczej Wydział Audytu i Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Gdyni,
Marcin Stępień Dyrektor ds. rozwoju rynku GRC administracja publiczna Wolters Kluwer Polska sp. z o.o,
Marcin Uszyński Sekretarz Miasta Stalowa Wola,
Katarzyna Lenczyk-Woroniecka – Audytor sektora publicznego.

Prezentacja dobrych praktyki Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej

Dzień drugi – 20 października (czwartek)

Sesje równoległe

9.30-10.30

SALA 1


Panel dyskusyjny: Planowane zmiany prawa pracy w zakresie uregulowania pracy zdalnej i wynikających z tego obowiązków dla pracodawców samorządowych.

Anita Gwarek –  Główny specjalista w Departamencie Prawnym w Głównym Inspektoracie Pracy,
dr hab. Jarosław Czerw –  Sekretarz gminy Gościeradów,
Adam Skowronek–  Sekretarz Miasta Siemianowice Śląskie, Członek Zarządu Śląskiego Forum Sekretarzy

 

SALA 2


Panel dyskusyjny: Nadzór i postępowanie skargowe.

Grzegorz CzarnockiZastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
Tomasz Podlejski – Przewodniczący Krajowej Rady Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,
Iwona Andruszkiewicz– Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,
Marek Pszonak – Sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

10.30-11.00

Rozwój pracowników. Praktyczne podejście.

Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy Wołomin

Koncepcja nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej.

dr Marcin Adamczyk –  Radca prawny, ekspert FRDL

11.00-11.35

Jak analizować emocje i oczekiwania mieszkańców w sieci. Czy można to robić skutecznie?

Michał Fedorowicz –  Prezes Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Dumka na dwa serca (głosy) – współpraca samorządowa z perspektywy ustrojowej i zamówieniowej. 

Maciej Kiełbus – Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu,
Konrad RóżowiczPartner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

11.35-12.05

Przerwa kawowa

Sesja plenarna

12.05-12.50

Krócej i prościej nie oznacza mniej profesjonalnie. Zasady prostego języka w administracji samorządowej.

dr Tomasz PiekotJęzykoznawca, komunikolog oraz nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

12.50-13.45

Prosty język. Jak wdrożyliśmy nowe zasady w Urzędzie.

Aneta Luboń-Stysiak – Sekretarz Urzędu Miasta Tychy, I Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Forów Sekretarzy,
Ewa Grudniok – Rzecznik Prasowa Urzędu Miasta Tychy,
Katarzyna Szymkowska – Prawnik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Tychy

13.45-15.00

Debata: Wyzwania samorządu, a status i rola Sekretarza.

Włodzimierz Tomaszewski – Minister – członek Rady Ministrów,
dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu FRDL,
Andrzej Wojewódzki –  Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Lublin,
dr Bogusław Suwara – II Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Wejherowa,
Anna Pisarczyk –  Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Gminy Zagnańsk.
Wstęp i moderowanie:
Magdalena Olech – Ekspert prawa pracy

15.00

Podsumowanie i zakończenie Kongresu.


LUNCH


Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie