PROGRAM KONGRESU

Dzień pierwszy – 19 września 2019 (czwartek)

9.30-10.30

Rejestracja

10.30-11.00

Otwarcie Kongresu

Krystyna Sieniawska  przewodnicząca Krajowej Rady Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, prezes SKO w Krakowie

Grzegorz Frugalski przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Sosnowiec

dr Cezary Trutkowski prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

11.00-16.00

Sesja plenarna

11.00-11.40

SPRAWNY URZĄD


Postępowanie administracyjne, orzecznictwo i doświadczenia we współpracy z samorządowymi kolegiami odwoławczymi

prof. dr hab. Czesław Martysz –  prezes SKO w Katowicach, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Współpraca sekretarzy z organami stanowiącymi po zmianach ustaw ustrojowych – aspekty prawne i praktyczne

dr Rafał Budzisz –  adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz trener FRDL

11.40-12.20

EFEKTYWNY SAMORZĄD


Czy obecne formy współpracy JST są wystarczające?

prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, założyciel i partner zarządzający Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners sp.k. w Poznaniu

Elektronizacja zamówień publicznych oraz nadchodzące zmiany w prawie zamówień publicznych

Krzysztof Puchaczekspert z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej i  zamówień publicznych, trener FRDL, b. wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

12.20-12.40

Przerwa kawowa

12.40-13.20

SAMORZĄD Z PERSPEKTYWAMI


Rozwój systemu rejestrów państwowych, problematyka dublowania e-usług w samorządach, rozwój dowodów osobistych

Piotr Artur Gajewski  dyrektor Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji

Jak budować nowoczesne e-Usługi i integrować je z obecnie posiadanymi systemami

Paweł Sawczuk product manager O4B

13.20-14.00

SPRAWNE KADRY SAMORZĄDOWE


Motywacja – dlaczego jest tak ważna i jak ją wdrażać?

Karolina Hudowicztrener i psycholog biznesu

Funkcja kadry zarządzającej w zakresie zarządzania zespołem pracowników w rozumieniu prawa pracy

Beata Sikora-Nowakowskaprawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy

 

14.00-14.20

BEZPIECZENE DANE


Cyberbezpieczeństwo jednostek samorządu terytorialnego w świetle wyników badania Najwyższej Izby Kontroli

Marek Bieńkowski –  dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli

 

 

14.20-15.20

Obiad w restauracji hotelu Novotel Warszawa Centrum

15.20-16.00

BEZPIECZENE DANE


Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla samorządów w świetle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, kierunki działań i planowane zmiany istotne z punktu widzenia administracji samorządowej

Robert Kośla –  dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

Cyberbezpieczeństwo warunkiem sprawnego funkcjonowania JST

dr Ewa Weber i Dariusz Jędryczekeksperci SmartechIT

16.00-17.30

SAMORZĄD Z PERSPEKTYWAMI


Co mówią nam raporty o stanie gminy? – wyniki badania FRDL

dr Cezary Trutkowski prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Panel dyskusyjny: Zmiany organizacyjne urzędów. Dostosowanie do potrzeb i oczekiwań społecznych a zmiany organizacyjne w urzędach. Czy urzędy i sekretarze są przygotowani na zmiany i jak je wdrażają?
 • Jak skutecznie przeprowadzić zmiany organizacyjne w urzędzie?
 • Jak organizować pracę urzędu w obliczu takich procesów, jak deglomeracja i depopulacja?
 • Jak dostosować urząd do zmieniających się potrzeb i oczekiwań mieszkańców?

Moderator: Marcin Smalawiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Paneliści: Tomasz Napiórkowski dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji, Mirosław Birecki Starosta Kluczborski, dr  hab. Jarosław CzerwSekretarz Gminy Gościeradów, Paweł BrolaSekretarz Gminy i Miasta Chęciny, dr Ewa Weber – prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o, Marcin WojdatSekretarz m. st Warszawy

17.30-18.30

Spotkania networkingowe

20.00

Kolacja, integracja uczestników (sala Irys,Róża i Lilia)

Dzień drugi – 20 września 2019 (piątek)

9.00 – 12.10

Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów branżowych
oraz sekretarzy

 

9.00-10.30

Panele dyskusyjne : I blok

SPRAWNE KADRY SAMORZĄDOWE (sala Irys)
gospodarz panelu: Śląskie Forum Sekretarzy


Panel dyskusyjny: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Rekrutacja w samorządzie – jak samorząd radzi sobie z aktualną trudną sytuacją na rynku pracy przy obsadzaniu wolnych urzędniczych stanowisk pracy? Co samorząd oferuje, aby przyciągnąć potencjalnych kandydatów?
 • Zmiana pokoleniowa w instytucjach samorządowych – jak jesteśmy przygotowania na młode pokolenie?
 • Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym pracowników – jak wdrażać program mentoringu, rotacji stanowisk pracy, awansów?

Moderator: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik dyrektor Urzędu Miasta Czeladź, b. członek Zarządu Województwa Śląskiego

Paneliści: Grzegorz FrugalskiSekretarz Miasta Sosnowca, Aleksandra Król-SkowronSekretarz Gminy Bobrowniki, dr Bogusław Suwara –  Sekretarz Miasta Wejherowa, Jarosław Trojanowski Sekretarz Miasta Sieradza

 

EFEKTYWNY SAMORZĄD (sala Róża)
gospodarz panelu: Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego


Panel dyskusyjny: Współpraca samorządów – najefektywniejsze rozwiązania wspólnego zakupu usług samorządów w celu racjonalizacji ich kosztów.
 • Jak obniżyć koszty obsługi administracyjnej i poprawić jej jakość?
 • Dobre praktyki w zakresie współpracy gmin i powiatów we wspólnym zakupie usług
 • Wspólne zakupy usług w obrębie jednostki, centra usług wspólnych w praktyce

Moderator : Maciej Kiełbus –  Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners sp.k. w Poznaniu

Paneliści: Magdalena Targońska kierownik Wydziału Wspólnych Zakupów w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego, Marek Pszonak Sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Igor Amrozikczłonek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz trener FRDL, Sławomir Rudkowskikonsultant ds. rozwiązań MDS&IT, Paweł Szmajda product manager Platformy Comarch ERGO

 

10.30-10.40

Przerwa kawowa

10.40-12.10

Panele dyskusyjne : II blok

BEZPIECZENE DANE (sala Irys)
gospodarz panelu: Forum Sekretarzy Województwa Podkarpackiego


Panel dyskusyjny: Praktyczne doświadczenia JST po wdrożeniu RODO oraz przygotowanie do kontroli instytucji w zakresie bezpieczeństwa danych.
 • Jakie są najczęstsze problemy po 1,5 roku funkcjonowania RODO? Jak je rozwiązać?
 • Jak się przygotować do kontroli z UODO?
 • Na jakie dziedziny funkcjonowania samorządu należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć dane w jednostce?
 • Jakich użyć środków bezpieczeństwa w tym celu?

Moderatorki: dr Agnieszka Skorupkaadwokat w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu oraz Anna Mitorajadwokat w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu

Paneliści: dr Maciej Kaweckidziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych oraz były dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, Andrzej Wojewódzki Sekretarz Miasta Lublin, Gabriel WaliłkoSekretarz Gminy Harasiuki, Ewa Plesnerowicz-Durskatrener FRDL

 

 

SPRAWNY URZĄD (sala Róża)
gospodarz panelu:  sekretarze z woj. lubuskiego


Panel dyskusyjny: Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków w organie wykonawczym i uchwałodawczym gminy, zasady pracy i rola komisji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji po zmianach ustaw ustrojowych.
 • Kwestie proceduralne petycji, skarg i wniosków.
 • Przedmiot petycji, skarg i wniosków oraz rola komisji skarg i wniosków.
 • Problemy w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków – jak ich unikać?
 • Co to jest skarga, wniosek, petycja? Czy prowadzimy jeden czy dwa rejestry skarg i wniosków? Jakie skargi rozpatrujemy?

Moderator: dr Ewy Bosy –  członek SKO w Zielonej Górze, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz trener FRDL

Paneliści: dr Rafał Budziszadiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz trener FRDL, Krzysztof Nowakdyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Ewa TrzcińskaSekretarz Miasta Zielona Góra, Sylwia Panaś Sekretarz Gminy Babimost, Łukasz Grunwald – menadżer projektu POSIEDZENIA.PL

12.10-12.30

Przerwa kawowa

12.30-14.00

SALA PLENARNA (Irys i Róża)

Bilans wdrożenia RODO w administracji publicznej

dr Maciej Kawecki dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych oraz były dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji

Współpraca międzynarodowa forów sekretarzy na rzecz profesjonalizacji i rozwoju zawodowego pracowników administracji samorządowej

Peter Ágh  – dyrektor wykonawczy ICMA Europe

Krajowa Rada Forów Sekretarzy – aktualne i planowane działania, dyskusja sekretarzy

Grzegorz Frugalskiprzewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Sosnowca

Podsumowanie i zakończenie IV Krajowego Kongresu Sekretarzy

14.00-15.00

Obiad w restauracji Hotelu Novotel Warszawa Centrum i wyjazd uczestników

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie