PRELEGENCI

Marcin Adamczyk

Doktor nauk prawnych, Radca prawny, Ekspert FRDL

Peter Agh

Dyrektor Generalny International City Management Association

Marcin Bazylak

Prezydent Dąbrowy Górniczej

Daniele del Bianco

Institute of International Sociology, Gorizia, Italy

Paweł Brola

Sekretarz Miasta i Gminy Chęciny

Rafał Budzisz

Doktor nauk prawnych, Ekspert FRDL

Barbara Chamiga

Sekretarz Miasta Gliwice

Tadeusz Chełkowski

Twórca i założyciel Patronite.pl

Janusz Cieszyński

Sekretarz Stanu – Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Michał Cieślak

Minister – Członek Rady Ministrów

Tomasz Czuczak

Sekretarz Miasta Koszalin

Ian Davidson

Dyrektor Generalny Rady Okręgu Tendring w Wielkiej Brytanii

Małgorzata Dziemińska

Główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy

Grzegorz Frugalski

Sekretarz Miasta Sosnowca

Maciej Gardas

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Małgorzata Giela

Naczelnik Wydział Rozwoju Urzędu, Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Artur Gluziński

Ekspert ds. współpracy z NGO

Aleksandra Grzebieniowska

Inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lloyd Halverson

Amerykański samorządowiec, emerytowany City Manager Miast Camas (Waszyngton) oraz Independence (Oregon) w USA.

Izabela Jankowska-Zawada

Sekretarz Gminy Skołyszyn, Przewodnicząca Forum Koordynatorów Dostępności

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Joanna Konieczna-Sałamatin

Socjolożka, badaczka społeczna

Bartosz Kopeć

Doktor nauk prawnych, Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Aneta Kowalewska

Zastępca Burmistrza Miasta Wyszków

Aleksandra Król – Skowron

Sekretarz Gminy Bobrowniki

Karolina Kucharska

Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Urzędu Miasta Gdańsk

Krzysztof Kucia

Sekretarz Miasta Jastrzębie Zdrój

Michał Landowski

Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego

Paulina Ledwoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych

Marcin Lis

Doktor nauk technicznych, Prorektor Wyższej Szkoły Biznesu ds. studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Paola Lorenzoni

Urzędniczka ds. projektów w Urzędzie Miejskim w Gorycji

Aneta Luboń-Stysiak

Sekretarz Miasta Tychy

Mariusz Madejczyk

Dyrektor oddziału Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku

Magdalena Majkowska

Sekretarz Miasta Wieluń

Jacek Mąka

Dyrektor Biura Zgodności Urzędu m.st. Warszawy

Dariusz Melerowicz

Zastępca Burmistrza, Ekspert FRDL

Jakub Mielczarek

Dyrektor Biura Związku Województw RP

Hubert Nowak

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik

Dyrektor Urzędu Miasta w Czeladzi

Magdalena Olech

Ekspert prawa pracy

Dália Paulo

City Manager, Dyrektor miejski w gminie Loulé

Ewa Plesnarowicz-Durska

Radca prawny, Ekspert FRDL

Joanna Podgórska – Rykała

Doktor nauk społecznych, Ekspert FRDL

Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, Ekspert FRDL w zakresie prawa pracy

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Marek Pszonak

Sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli

Kinga Religa

Ekspert w zakresie marketingu terytorialnego oraz promocji miast i regionów

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu FRDL

Marcin Stępień

Dyrektor ds. rozwoju rynku GRC

Bogusław Suwara

Sekretarz Miasta Wejherowa

Wojciech Ślefarski

Wójt Gminy Zagnańsk

Alina Tatarenko

Head of the Democratic Governance, Council of Europe

Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu FRDL

Ramona Velea

Zastępca Dyrektora ISIG

Andrzej Wojewódzki

Sekretarz Miasta Lublin, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST

Sławomir Wysocki

Koordynator Projektu SMUP w Związku Miast Polskich

Iwona Ziarniak

Ekspert w zakresie zamówień publicznych