PRELEGENCI

Marcin Adamczyk

Doktor nauk prawnych, Radca prawny, Ekspert FRDL

Barbara Ciemała

Audytorka wewnętrzna, kontrolerka i biegła sądowa z zakresu ekonomii śledczej

Grzegorz Czarnocki

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Michał Fedorowicz

Prezes Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Ewa Grudniok

Rzecznik Prasowa Urzędu Miasta Tychy

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO

Anna Królak

Audytor wewnętrzny z wieloletnim stażem, biegły sądowy.

Janusz Krzyżak

Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Anna Luboń-Stysiak

I Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Dariusz Łubian

p.o. Wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli

Mariusz Madejczyk

Dyrektor Oddziału Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku

Sebastian Matysiak

Trener i konsultant

Magdalena Olech

Ekspert samorządowego prawa pracy

Tomasz Piekot

Językoznawca, komunikolog oraz nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dariusz Pietrzak

Ekspert o4b

Anna Pisarczyk

Członek Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Konrad Różowicz

Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu FRDL

Bogusław Suwara

II Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Katarzyna Szymkowska

Prawnik związana z tyskim samorządem, od 2008 roku Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Tychy

Włodzimierz Tomaszewski

Minister – członek Rady Ministrów

Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu FRDL

Andrzej Wojewódzki

Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Ewelina Wójcik

Senior Product Manager, Wolters Kluwer Polska