Konrad Komornicki

Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Grzegorz Kubalski

Zastępca Dyrektora w Związku Powiatów Polskich

Mariusz Madejczyk

Zastępca Dyrektora NASK-PIB ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych

Katarzyna Marciniak-Mordel

Zastępca Dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

dr Jakub Mielczarek

Dyrektor w Związku Województw RP

Rafał Miszczuk

Dyrektor Biura Rady Miasta Szczecin, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, ekspert FRDL

Marlena Moliszewska-Gumulak

Dyrektor ds. rozwoju Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Magdalena Olech

Ekspert samorządowego prawa pracy

Magdalena Sawicka

Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku

Krzysztof Sługocki

Ekspert FRDL

Paweł Słupczyński

Starszy Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych w Comarch

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu FRDL

Ewa Stelmach

Trener mentalny i psycholog sportu

dr Bogusław Suwara

Sekretarz Miasta Wejherowo

dr Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu FRDL