PRELEGENCI

Andrzej Banach

Andrzej Banach
 Dyrektor Ośrodka FRDL w Gdańsku

Mariusz Chojnacki

Mariusz Chojnacki
 Dyrektor Zespołu Sektora Publicznego, Bank Zachodni WBK

Jarosław Czerw

Jarosław Czerw
 Sekretarz Gminy Gościeradów

Grzegorz Frugalski

Grzegorz Frugalski
 Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST,
Sekretarz Miasta Sosnowiec

Marcin Horała

Marcin Horała
Poseł na Sejm RP

Grzegorz Hunicz

Grzegorz Hunicz
Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
Urząd Miasta Lublin

Paweł Jędrzejak

Paweł Jędrzejak
Ekspert INFORLEX

Maciej Kawecki

Maciej Kawecki
Ministerstwo Cyfryzacji

Adam Kowalewski

Adam Kowalewski
Architekt, urbanista, dr. nauk ekonomicznych,
członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Renata Leszcz

Renata Leszcz
Sekretarz Gminy Borki

Andrzej Maciejewski

Andrzej Maciejewski
Poseł na Sejm RP,
Przewodniczący Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Magdalena Majkowska

Magdalena Majkowska
Sekretarz Miasta Wielunia

Piotr Maszkiewicz

Piotr Maszkiewicz
Prezes Zarządu ZETO Koszalin

Marcin Smala
Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Marcin Stefański

Marcin Stefański
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Jerzy Stępień
Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Monika Stokłuska

Monika Stokłuska
Laboratorium Innowacji Społecznych Urzędu Miasta Gdynia

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Bogusław Suwara

Bogusław Suwara
Prezes Zarządu Pomorskiego Forum Sekretarzy

Wojciech Szczurek
Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni
Mirosława Torłop
Mirosława Torłop
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku

Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Andrzej Wojewódzki

Andrzej Wojewódzki
Sekretarz Miasta Lublin

Wojciech Zemła

Wojciech Zemła
Sekretarz Miasta Sopot