14-15.05.2018 III KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY W GDYNI

Znamy już datę i miejsce przyszłorocznej III edycji  Krajowego Kongresu Sekretarzy. Kongres odbędzie się 14-15 maja 2018 roku w GDYNI. Zapraszamy Państwa do Trójmiasta do nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się  miasta zwanego polskim Miami. Miejscem spotkania będzie hotel Marriott (kongres i noclegi) oraz hotel Mercure (noclegi).

Gospodarzem Kongresu będzie Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku.

Mamy nadzieję, że odpowiednio wczesne wskazanie daty Kongresu okaże się pomocne w planowaniu Państwa kalendarza zajęć  i jednocześnie pozwoli nam spotkać się w Gdyni. Już teraz prosimy zarezerwować sobie termin.

Zachęcamy do przesyłania tematów i sugestii do Programu  Kongresu na adres biuro@kongressekretarzy.pl

Do zobaczenia na III  Krajowym Kongresie Sekretarzy ( 14-15 maja 2018 r., Gdynia )

Do III  Krajowego  Kongresu Sekretarzy pozostało : 

0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)

PO KONGRESIE

II Krajowy Kongres Sekretarzy w Krakowie
Sekretarze samorządów terytorialnych z całej Polski spotkali się 29 i 30 maja w Krakowie. Organizatorem II Krajowego Kongresu Sekretarzy była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z regionalnymi Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Gospodarzem tegorocznego Kongresu było Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Celem tego dorocznego spotkania była integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych. Kongres, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowany został we współpracy z Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego przy Radzie Europy. Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Cyfryzacji, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów krajowych, a także gości zagranicznych. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się m.in. przedstawiciele ukraińskich jednostek terytorialnych z obwodów donieckiego i ługańskiego – wójtowie, burmistrzowie i sekretarze.

Głównym wątkiem tematycznym tegorocznego Kongresu była problematyka efektywności działań administracji samorządowej. W trakcie wydarzenia dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL przedstawił wnioski z raportu „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”. Raport jest eksperckim opracowaniem przygotowanym dla Ministerstwa Rozwoju przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Szczególnie ważnym tematem pierwszego dnia Kongresu było zagadnienie wykorzystywania przez administrację publiczną technologii  informatycznych  i  komunikacyjnych. Prezentację nt. strategii Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych i cyberbezpieczeństwa przedstawił Andrzej Szyszko, Koordynator Wydziału Strategii i Współpracy Międzynarodowej z Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji. Zaprezentowane zostały także dobre praktyki wykorzystania nowoczesnych technologii, jak i modelowe rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa w tym obszarze. Jednym z nich był System Stradom – narzędzie wspomagania zarządzania miastem, zaprezentowane przez dra Krzysztofa Pakońskiego z Urzędu Miasta Krakowa. Innym przykładem był Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze 2020+, przedstawiony podczas Kongresu przez dr Ewę Weber, Sekretarza Miasta Zabrze.

 „Profesjonalny i nowoczesny urząd gwarancją rozwoju regionu” było hasłem drugiego dnia Kongresu. Prezentację nt. Europejskiej Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu Lokalnym przedstawiła Alina Tatarenko, Dyrektor Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego z Rady Europy. Uczestnicy wzięli także udział w wybranych przez siebie sesjach panelowych i warsztatach nt. zarządzania zasobami ludzkimi, protokołu dyplomatycznego oraz zagadnienia partycypacji społecznej w administracji publicznej.

Sekretarze podkreślali, że to doroczne spotkanie służy budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poznaniu najciekawszych i najbardziej efektywnych rozwiązań, które przyczyniają się do podwyższania standardów wykonywania zadań publicznych realizowanych przez samorząd. Dlatego też wyrazili wolę uczestnictwa w kolejnych edycjach Kongresu o zasięgu ogólnopolskim.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej w zakładce Galeria.

 

FILM – RELACJA Z KONGRESU

Pismo Jacka Krupy
Marszałka Województwa Małopolskiego

Pismo Andrzeja Maciejewskiego
Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego
i
Polityki Regionalnej

Pismo Krystyny Sieniawskiej
Prezesa SKO w Krakowie

List gratulacyjny
Forum Sekretarzy
Województwa Lubelskiego