Dzień 1

6 września

SESJE PLENARNE

10:00 Rozpoczęcie Kongresu

DEBATA: Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym

Uczestnicy dyskusji:
prof. Paweł Swianiewicz, ekonomista, specjalista w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych,
dr Karolina Szymaniec-Mlicka, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL,
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST przy FRDL,
Marek Wójcik, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (w potwierdzeniu).

Moderacja:
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

NAGRODY Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej

Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej – prezentacje

DYSKUSJA: Amerykańskie doświadczenia w zarządzaniu samorządem terytorialnym. Wnioski i najlepsze praktyki

Amerykańskie doświadczenia w zarządzaniu samorządem terytorialnym. Wnioski i najlepsze praktyki. Paneliści przedstawią swoje doświadczenia z 10 – dniowej wizyty studyjnej w USA, która miała miejsce w kwietniu 2023 r. Panel będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy i najlepszych praktyk związanych z amerykańskim samorządem. Między innymi przedstawimy rolę samorządu w życiu społeczności lokalnej, kulturę współpracy, najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją samorządy, np. rozwój infrastruktury, dostęp do edukacji, zmiany klimatyczne, a także możliwości i innowacje w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Pokażemy klasę dla uczniów – operatorów sztucznej inteligencji, szkołę bez ścian, plan strategiczny gminy na okres 25 lat czy modelowe rozwiązania w zakresie partnerstwa prywatno – publicznego.

Uczestnicy debaty:
Bernard Antos, Sekretarz Gminy Skarżysko-Kamienna,
Marian Buras
, Burmistrz Gminy Morawica,
Hubert Dziadczykowski, Sekretarz Gminy Opatów,
Marcin Marzec, Burmistrz Gminy Sandomierz.

Moderacja:
Agnieszka Migoń, Dyrektor Ośrodka FRDL w Kielcach.

SESJE RÓWNOLEGŁE

Przykłady wdrożeń narzędzi wspierających transformację cyfrową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. E-usługi w administracjach samorządowych – nowa era komunikacji między Urzędem a Mieszkańcami

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną liczne przykłady zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych, które usprawniły i usystematyzowały działania lokalnych administracji oraz znacząco podniosły jakość świadczonych usług dla mieszkańców. Wdrożenie wachlarza e-usług pozwoliło mieszkańcom uzyskać dostęp do innowacyjnych narzędzi, które ułatwiły im codzienne życie, umożliwiły zaoszczędzenie czasu oraz znacząco poprawiły komunikację pomiędzy Urzędem a Mieszkańcami.

Przemysław Walichowski, Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Firma BonaSoft

Rola nowoczesnego systemu informatycznego dla JST w czasach zmian i kryzysów

W trakcie prezentacji uczestnicy dowiedzą się o:
• postępującej informatyzacji,
• nowoczesnym zintegrowanym systemie dla urzędu,
• Portalu Pracowniczym jako narzędziu wspierającym pracę hybrydową/zdalną oraz podnoszącym satysfakcję pracowników, kierowników, działów HR,
• bezpieczeństwie rozwiązań Comarch,
• dostępności i mobilności (WCAG).

Jakub Kisielewski, Dyrektor Działu Konsultingu Comarch ERP Egeria

Metodyka Zarządzania Projektami PM² Komisji Europejskiej. Narzędzie sprawnego zarządzania w administracji publicznej

Andrzej Pajor, trener i konsultant, ekspert FRDL.

Kodeks postępowania w zakresie danych osobowych dla jednostek samorządu terytorialnego – propozycja ujednolicenia procedur regulujących system ochrony danych osobowych w sektorze publicznym

Panel dyskusyjny będzie poświęcony problematyce ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także propozycji ujednolicenia systemu ochrony danych osobowych. Tematyka ochrony danych osobowych w sektorze publicznym jest skomplikowana, dotyka wielu obszarów, a niejednorodność przepisów sprawia, że w analogicznych sytuacjach mamy odmienne stanowiska, interpretacje, wreszcie odmienne wewnętrzne regulacje. W trakcie spotkania omówimy podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych, problematykę ich interpretacji i zastosowania w sektorze publicznym. Omówmy dobre praktyki na przykładach samorządów, a także na zaprezentujemy wstępne proponowane rozwiązania kodeksu ochrony danych dla jst.

Moderacja: dr Magdalena Kuszmider, radca prawny.

Uczestnicy:
Anna Chodasewicz-Izaszek, Sekretarz Gminy Pabianice,
Michał Landowski, Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego,
Monika Sroczyńska, Sekretarz Gminy Ksawerów.

Funkcjonowanie audytu w jst. Użyteczność funkcji audytu. Kiedy i dlaczego audyty mają być skutecznym narzędziem zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego?

W trakcie panelu odpowiemy na pytania Czego może oczekiwać kierownik jednostki i kadra zarządzająca od audytora wewnętrznego? Czy audyt może być skutecznym narzędziem do zarządzania w jst? Największe obawy związane z funkcjonowaniem audytu w jst? Panel pod patronatem merytorycznym Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego.

Uczestnicy dyskusji:
Katarzyna Lenczyk-Woroniecka, Członek Zarządu IIA Polska,
Wojciech Polakiewicz, Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP,
Lucyna Wójtowicz, Radca prawny, audytor, ekspert FRDL.

Moderacja:
Marzena Staniszewska, Wiceprezes IIA Polska. Audytor wewnętrzny MF, QA

Zarządzanie ryzykiem jako system wczesnego ostrzegania

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych pokazało, jak ważne jest dysponowanie efektywnie działającym systemem zarządzania ryzykiem. Takim, który umożliwia nie tylko szybką identyfikację ryzyka i jego ocenę, ale także zaplanowanie i wdrożenie mechanizmów kontrolnych. Wyznacznikiem efektywności systemu jest wdrożenie bieżącego monitorowanie ryzyka. Aby proces zarządzania ryzykiem mógł działać efektywnie, powinien być wspierany nowoczesnymi narzędziami IT. W trakcie wystąpienia krok po kroku przeanalizujemy proces realizacji zarządzania ryzykiem w urzędzie. Przyjrzymy się poszczególnym etapom realizacji tego procesu od wdrożenia po utrzymanie. Przeanalizujemy największe bariery związane z tym procesem i postaramy się podpowiedzieć rozwiązania. Wszystko na przykładzie konkretnych procesów realizowanych w JST.

Anna Królak, audytor wewnętrzny,
Joanna Przybylska, audytor wewnętrzny, specjalista ds kontroli zarządczej,
Marcin Stępień, Dyrektor ds. rozwoju rynku GRC administracja publiczna i ochrona zdrowia Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych jako fundament cyfrowej administracji

Magdalena Sawicka, Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku

Samodzielność statutowa w najnowszym orzecznictwie. Co i jak ująć w statucie jednostki samorządu terytorialnego?

Nie jest łatwo wyznaczyć granice samodzielności statutowej jednostek samorządu terytorialnego. Z jednej strony ma ona źródło w Konstytucji, z drugiej strony ustawodawca wprost reguluje wiele aspektów „ustroju wewnętrznego” gmin, powiatów i województw. Podczas wystąpienia omówione zostaną zatem podstawowe zasady kształtowania statutów, których znajomość może pomóc uniknąć sporów z organem nadzoru lub zyskać argumenty w przypadku spraw zawisłych przed sądem administracyjnym. W szczególności poruszone będą kwestie uregulowania wewnętrznego procesu legislacyjnego oraz obradowania z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość poza stanem epidemii czy zagrożenia epidemicznego.

dr Adrian Misiejko, konsultant w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawa z siedzibą w Poznaniu

Finansowanie, źródła finansowania innowacyjnych projektów w ramach środków zewnętrznych krajowych i europejskich. Gdzie szukać inspiracji do rozwoju usług świadczonych w administracji?

Moderacja: Jakub Mielczarek, Dyrektor Związek Województw RP

15:45-16:45 PRZERWA OBIADOWA

16:00 – 17:00 NETWORKING

19:30 GALA WRĘCZENIA ELoGE

Dzień 2

7 września

9:30 Rozpoczęcie II dnia Kongresu

SESJE RÓWNOLEGŁE

Udostępnianie informacji publicznych. Najważniejsze wnioski wynikające z praktyki i orzecznictwa. Proponowane zmiany w zakresie ustawy

W trakcie dyskusji zostaną omówione ogólne zasady udostępniania informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego; zasady dostępu do informacji publicznej a problematyka nadużywania prawa do informacji publicznej oraz proponowane zmiany w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Uczestnicy dyskusji:
Dorota Bonarowska, Specjalista ds. udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie;
Tomasz Czuczak, Sekretarz Miasta Koszalin;
Joanna Kostrzewska, Radca Prawny, Partner w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. w Poznaniu;
Janusz Krzyżak, Sekretarz Gminy Zakliczyn;
Iwona Piastowska, Kierownik Wydziału Ogólno – Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Moderator: dr Bogusław Suwara, Sekretarz Miasta Wejherowa.

Prawo pracy – najważniejsze wdrożone zmiany w zakresie pracy zdalnej, dyrektywy work life balance, praw i obowiązków pracodawcy i pracownika

Przedstawiciele Forum Sekretarzy Województwa Mazowieckiego.

Narzędzia udziału obywateli w kształtowaniu polityki samorządu. Partycypacja społeczna, w szczególności budżet obywatelski i referendum lokalne

Iwona Andruszkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
dr Rafał Budzisz, ekspert FRDL,
Rafał Miszczuk, Dyrektor Biura Rady Miasta Szczecin, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, ekspert FRDL.

Dostępność w administracji samorządowej. Najważniejsze wnioski z wdrożonych przepisów, kierunki zmian i propozycje dotyczące realności rozwiązań w zakresie dostępności w JST

Moderacja: dr Izabela Mrochen, Certyfikowany ekspert ds. dostępności cyfrowej

Wolontariat pracowniczy. Propagowanie i umożliwienie społecznego zaangażowania pracownikom zatrudnionym w JST

Czy i jak pracodawca samorządowy kompleksowo wspiera pracowników w świadomym, dobrowolnym i bezpłatnym świadczeniu wolontariatu na rzecz potrzebujących? Czy dzisiaj możemy już mówić o społecznie zaangażowanym pracodawcy samorządowym, jak i gdzie? Dobre praktyki pracodawców samorządowych.

Uczestnicy dyskusji:
Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. i Prezes Fundacji ING Dzieciom,
Agnieszka Karwat-Kędzierska, Starszy Inspektor Wydział Kadr i Organizacji Urząd Miejski w Gdańsku,
Jakub Mielczarek, Dyrektor Związek Województw RP.

Moderator: Aneta Luboń-Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy.

Nowoczesne działania i programy obsługi klienta na podstawie praktycznych rozwiązań Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Grzegorz Czaja, UM Wrocław,
Mariusz Kiciński
, Kierownik Telefonicznego Centrum Obsługi Mieszkańca UM Wrocław,
Łukasz Niewierkiewicz, Kierownik Centrum Obsługi Mieszkańca UM Wrocław.

Bezpieczeństwo informacji w JST

dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zadań i odpowiedzialności sekretarza

Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) jako wsparcie statystyki publicznej dla samorządów

W trakcie wystąpienia odpowiemy na pytania:
– jak można monitorować usługi publiczne
– dane SMUP i dostęp do nich
– korzyści ze SMUP

Omówimy przykłady analiz i wyzwania na przyszłość w administracji publicznej.

dr Marek Pieniążęk, Naczelnik w Departamencie Innowacji GUS

SESJE PLENARNE

Przywództwo. Jak być skutecznym i użytecznym

Ktokolwiek usiądzie w pustym pokoju, bez okien, bez żadnych bodźców dochodzących z zewnątrz, może doświadczyć całkowitej pustki, beznadziejności, nawet załamania psychicznego. Jesteśmy ludźmi, potrzebujemy kontaktów, relacji społecznych, potrzebujemy właściwego przywództwa. W coraz bardziej dynamicznym otoczeniu, zadaniem liderów jest doskonalenie siebie, aby w odpowiedzialny sposób prowadzić ludzi, zespoły, do realizacji stawianych zadań. Łatwiej jest krytycznie spoglądać na siebie, na własne plany rozwoju osobistego, jeśli pojawiają się różne bodźce, myśli, słowa, obrazy, w kontaktach z otoczeniem. Wystąpienie będzie inspiracją do dalszego samodoskonalenia w kierunku świadomego przywództwa w instytucjach publicznych.

prof. dr hab. Henryk Mruk, pracownik naukowy w Katedrze Handlu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ekspert w zakresie zarzadzania, marketingu i przywództwa

Organizacja i przeprowadzenie wyborów. Wyzwania i dylematy

Magdalena Pietrzak, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej

Wybory. Nowe wyzwania dla samorządów i Centralny Rejestr Wyborców – wdrożenie od 1 sierpnia 2023

Rafał Miszczuk, Dyrektor Biura Rady Miasta Szczecin, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, ekspert FRDL

Debata podsumowująca Kongres

Uczestnicy:
Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Miasta Lublina,
Aneta Luboń-Stysiak, I W-ce Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Miasta Tychy,
dr Bogusław Suwara, II W-ce Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Miasta Wejherowa,
Anna Pisarczyk, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Gminy Zagnańsk,
Janusz Krzyżak, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Gminy Zakliczyn.

15:00 Zakończenie