FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JST

Proponujemy Państwu udział w dwudniowym największym wydarzeniu dedykowanym Sekretarzom  Gmin, Miast, Powiatów i Województw.

Ze względu na możliwość wyboru dwóch opcji uczestnictwa w kongresie: z noclegiem lub bez noclegu, przy zgłoszeniu prosimy o uzupełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego zgodnie z wybieraną opcją uczestnictwa.