KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU BEZ NOCLEGU

  VIII KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY
  24-25 września 2024 r. Warszawa, Hotel Marriott

  Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dedykowane wszystkim Sekretarzom Miast, Gmin, Powiatów i Województw z całej Polski. Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z praktykami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Niezwykła przestrzeń i płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Udział w wyjątkowym wydarzeniu opartym na partnerskich relacjach budowanych w ramach działających Forów Sekretarzy przy regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.
  Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków z publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług.
  W ramach udziału w Kongresie uczestnik otrzymuje:

  • Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji w gronie wybitnych ekspertów i specjalistów.

  • Spotkania i rozmowy z uznanymi prelegentami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych.

  • Udział w networkingu, wymianie doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk i najświeższych informacji o zmianach prawnych.

  • Spotkanie wielu partnerów biznesowych oferujących nowoczesne usługi i rozwiązania dedykowane sektorowi publicznemu.

  • Materiały kongresowe w wersji papierowej i online.

  • Pełne wyżywienie w dwóch dniach kongresu w zależności od zaznaczonej opcji pobytu.


  Opcje udziału w wydarzeniu bez noclegu. Prosimy o zaznaczenie właściwej:

  Dla członków Forum

  Cena zawiera:

  Dla osób niezrzeszonych w Forum

  Zgłoszenie
  do 05.07.2024

  Zgłoszenie
  od 06.07.2024

   

  Zgłoszenie
  do 05.07.2024

  Zgłoszenie
  od 06.07.2024


  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia z pełnym wyżywieniem. Wyżywienie w dwóch dniach kongresu - 2 obiady, przerwy kawowe.


  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia z pełnym wyżywieniem. Wyżywienie w dwóch dniach kongresu – 2 obiady, przerwy kawowe, uroczysta kolacja.  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

  UWAGA: Rezygnacja z udziału w wydarzeniu jest możliwa do 30 sierpnia 2024r. Pisemną rezygnację należy przesłać na adres biuro@kongressekretarzy.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie po 30 sierpnia 2024 r. spowoduje obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych, a uczestnik otrzyma dostęp do materiałów kongresowych.
  W przypadku zaistnienia siły wyższej i braku możliwości realizacji Kongresu uczestnicy zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji i planowanym przez organizatora nowym terminie realizacji wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu po złożeniu pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od otrzymania informacji od Organizatora.

  Na zgłoszenia Państwa czekamy do 6 września 2024 r.

  Rejestracja zgłoszenia zostanie potwierdzona ze strony FRDL.


  Treść informacji dotyczącej przetwarzania na stronie https://www.kongressekretarzy.pl/formularz-rodo-jst/