IIKKS_1920_500_2
III Krajowy Kongres Sekretarzy

Gdynia

14-15 maja 2018

III Krajowy Kongres Sekretarzy

III Krajowy Kongres Sekretarzy

Gdynia

14-15 maja 2018

III Krajowy Kongres Sekretarzy

Gdynia III Krajowy Kongres Sekretarzy

Gdynia

14-15 maja 2018

III Krajowy Kongres Sekretarzy

PARTNERZY III KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY – GDYNIA 2018

Patronat honorowy

PARTNERZY KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY – KRAKÓW 2017

Patronat honorowy

Patronaty środowiskowe

Patronat medialny ogólnopolski

Patronat medialny regionalny

Sponsorzy

Grupa Arcus