IIKKS_1920_500_2
III Krajowy Kongres Sekretarzy

Gdynia

14-15 maja 2018

III Krajowy Kongres Sekretarzy

III Krajowy Kongres Sekretarzy

Gdynia

14-15 maja 2018

III Krajowy Kongres Sekretarzy

Gdynia III Krajowy Kongres Sekretarzy

Gdynia

14-15 maja 2018

III Krajowy Kongres Sekretarzy

PARTNERZY III KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY – GDYNIA 2018

Patronat honorowy

Patronaty środowiskowe

Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat medialny ogólnopolski

Rzeczypospolita Życie Regionów
Radio Gdańsk
Serwis Administracyjno Samorządowy

Partner Główny

Fundacja Banku Zachodniego BZWBK

Partnerzy

Zeto Lublin
ZETO_Koszalin
eSesja