Warszawa

19-20 września 2019

IV Krajowy Kongres Sekretarzy

Warszawa

19-20 września 2019

IV Krajowy Kongres Sekretarzy

Warszawa

19-20 września 2019

IV Krajowy Kongres Sekretarzy

PROGRAM KONGRESU

IV Krajowy Kongres Sekretarzy

Dzień pierwszy – 19 września 2019 (czwartek)

Otwarcie Kongresu, godz. 10.30-11.00

dr Cezary Trutkowski – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Krystyna Sieniawska –  przewodnicząca Krajowej Rady Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, prezes SKO w Krakowie

Grzegorz Frugalski – przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Sosnowiec

Sesja plenarna – godz. 11.00-16.00

SPRAWNY URZĄD


Postępowanie administracyjne, orzecznictwo i doświadczenia we współpracy z samorządowymi kolegiami odwoławczymi

prof. dr hab. Czesław Martysz –  prezes SKO w Katowicach, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Współpraca sekretarzy z organami stanowiącymi po zmianach funkcjonowania biur obsługi rady – aspekty prawne i praktyczne

dr Rafał Budzisz –  trener FRDL i autor publikacji

EFEKTYWNY SAMORZĄD


Czy obecne formy współpracy JST są wystarczające?

Krystian Ziemski – profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, założyciel i partner zarządzający Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners sp.k. w Poznaniu

Elektronizacja zamówień publicznych oraz nadchodzące zmiany w prawie zamówień publicznych

Krzysztof Puchacz –  ekspert w zakresie zamówień publicznych, trener FRDL

SPRAWNE KADRY SAMORZĄDOWE


Badania opinii klientów o jakości świadczonych usług – czy i jak warto je wykonywać? Badania satysfakcji pracowników – co nam dają?

dr Cezary Trutkowski –  prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Płacowe i pozapłacowe systemy motywacyjne dla pracowników, jakie są możliwe do zastosowania w administracji samorządowej
 

SAMORZĄD Z PERSPEKTYWAMI


Rozwój systemu rejestrów państwowych, problematyka dublowania e-usług w samorządach, rozwój dowodów osobistych

Artur Gajewski –  dyrektor Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji

BEZPIECZENE DANE


Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla samorządów w świetle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, kierunki działań i planowane zmiany istotne z punktu widzenia administracji samorządowej

Robert Kośla –  dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

Modernizacja i integracja systemów informatycznych w urzędach samorządowych
Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Od bezrefleksyjnego kopiowania procedur do przemyślanej ochrony danych w urzędzie – doświadczenia praktyczne i kontrolne

Panel dyskusyjny, godz. 16.15-17.30

SAMORZĄD Z PERSPEKTYWAMI


Zmiany organizacyjne urzędów. Dostosowanie do potrzeb i oczekiwań społecznych a zmiany organizacyjne w urzędach. Czy urzędy i sekretarze są przygotowani na zmiany i jak je wdrażają?
  • Jak skutecznie przeprowadzić zmiany organizacyjne w urzędzie?
  • Jak organizować pracę urzędu w obliczu takich procesów, jak deglomeracja i depopulacja?
  • Jak dostosować urząd do zmieniających się potrzeb i oczekiwań mieszkańców?

Spotkania networkingowe, godz. 17.30-18.30

Kolacja, integracja uczestników, od godz. 20.00

Dzień drugi – 20 września 2019 (piątek)

Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów branżowych
oraz sekretarzy, godz. 9.00-12.10

 

SPRAWNE KADRY SAMORZĄDOWE
gospodarz panelu: Śląskie Forum Sekretarzy


Panel dyskusyjny nr 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja w samorządzie – jak samorząd radzi sobie z aktualną trudną sytuacją na rynku pracy przy obsadzaniu wolnych urzędniczych stanowisk pracy? Co samorząd oferuje, aby przyciągnąć potencjalnych kandydatów?
  • Zmiana pokoleniowa w instytucjach samorządowych – jak jesteśmy przygotowania na młode pokolenie?
  • Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym pracowników – jak wdrażać program mentoringu, rotacji stanowisk pracy, awansów?

Moderator: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – dyrektor UM Czeladź, b. członek Zarządu Województwa Śląskiego

Paneliści: Grzegorz Frugalski – sekretarz UM Sosnowiec, Aleksandra Król – Skowron  – sekretarz UG Bobrowniki

Opiekun panelu: OKST

EFEKTYWNY SAMORZĄD
gospodarz panelu: Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego


Panel dyskusyjny nr 2
Współpraca samorządów – najefektywniejsze rozwiązania wspólnego zakupu usług samorządów w celu racjonalizacji ich kosztów:
  • Jak obniżyć koszty obsługi administracyjnej i poprawić jej jakość?
  • Dobre praktyki w zakresie współpracy gmin i powiatów we wspólnym zakupie usług
  • Wspólne zakupy usług w obrębie jednostki, centra usług wspólnych w praktyce

Moderator : Maciej Kiełbus –  Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners sp.k. w Poznaniu

Paneliści: Magdalena Targońska – kierownik Wydziału Wspólnych Zakupów w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego, Związek 12 gmin z Płocka, Marek Pszonak – sekretarz Metropoli Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Opiekun panelu: Centrum Mazowsze Michał Wójcik

BEZPIECZENE DANE


Panel dyskusyjny nr 3
Praktyczne doświadczenia JST po wdrożeniu RODO oraz przygotowanie do kontroli instytucji w zakresie bezpieczeństwa danych

 

SPRAWNY URZĄD
gospodarz panelu:  sekretarze z woj. lubuskiego


Panel dyskusyjny nr 4
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków w organie wykonawczym i uchwałodawczym gminy, zasady pracy i rola komisji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji po zmianach ustaw ustrojowych

 

Sesja plenarna, godz. 12.20-14.00

Krajowa Rada Forów Sekretarzy – aktualne i planowane działania, dyskusja sekretarzy


Podsumowanie i zakończenie Kongresu