Wprowadzone przez Andrzej Jaroszkiewicz

O czym będziemy mówić na Kongresie Sekretarzy?

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. – Wieloletnie doświadczenie organizacji Kongresu Sekretarzy pozwala nam twierdzić, że innowacje i współpraca są kluczowe dla rozwoju samorządu terytorialnego. Kongres Sekretarzy to przestrzeń, w której Sekretarze mogą wymieniać się wiedzą, inspiracjami i najlepszymi praktykami. Kongres to również miejsce budowania silnych więzi […]

Wizyta polskich samorządowców w USA jednym z tematów Kongresu

Świętokrzyscy samorządowcy wzięli udział w wizycie studyjnej w Stanie Waszyngton w USA.Tematem wizyty była wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania w samorządzie terytorialnym. Świętokrzyscy samorządowcy swoje obserwacje z wizyty przekażą Członkom Świętokrzyskiego Forum Sekretarzy. Więcej o polsko-amerykańskiej współpracy samorządowców dowiemy się podczas tegorocznego Kongresu Sekretarzy. W ramach wydarzenia odbędzie się dyskusja: Amerykańskie doświadczenia w zarządzaniu samorządem terytorialnym. Wnioski i najlepsze praktyki. Panel poprowadzi Agnieszka Migoń, […]

Konkurs Sekrety Zarządzania – edycja II

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej – edycja II. Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez publikacje, zwłaszcza na stronie internetowej i newsletterach organizatora i licznych patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. Podsumowanie Konkursu i prezentacja wyróżnionych praktyk odbędzie się podczas VII Krajowego Kongresu Sekretarzy organizowanego […]

Pracujemy nad programem VII Kongresu Sekretarzy

Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dedykowane wszystkim Sekretarzom Miast, Gmin, Powiatów i Województw z całej Polski. Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z praktykami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Niezwykła przestrzeń i płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Udział w wyjątkowym wydarzeniu opartym na partnerskich relacjach budowanych w ramach działających Forów Sekretarzy przy regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Tegoroczny […]

Krajowy Kongres Sekretarzy już we wrześniu!

VII Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się w dniach 6-7 września w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. Organizowany corocznie Kongres jest najważniejszym spotkaniem Sekretarzy JST z całej Polski. Jak co roku, wydarzenie zgromadzi Sekretarzy, pracowników […]

Kolejna edycja Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym!

Pokaż, że Twoja gmina lub powiat znajduje się w dobrych rękach – uzyskaj Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym! Do 24 kwietnia 2023 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przyjmuje zgłoszenia do III edycji ELoGE – Znaku jakości zarządzania w samorządzie terytorialnym. Dwanaście – tyle zasad dobrego zarządzania powinien spełniać w swojej codziennej pracy urząd gminny czy powiatowy, […]