DEKLARACJA UDZIAŁU BEZ NOCLEGU

  VII KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY
  6-7 września 2023 r. Warszawa, Hotel Marriott

  Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dedykowane wszystkim Sekretarzom Miast, Gmin, Powiatów i Województw z całej Polski. Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z praktykami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Niezwykła przestrzeń i płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Udział w wyjątkowym wydarzeniu opartym na partnerskich relacjach budowanych w ramach działających Forów Sekretarzy przy regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.
  Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków z publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług.
  W ramach udziału w Kongresie uczestnik otrzymuje:

  • Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji w gronie wybitnych ekspertów i specjalistów.

  • Możliwość spotkań i rozmów z uznanymi prelegentami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. To doskonały czas networkingu, wymiany doświadczeń, poznanie dobrych praktyk i najświeższych informacji o zmianach legislacyjnych.

  • W jednym miejscu i w jednym czasie możliwość spotkania wielu partnerów biznesowych oferujących nowoczesne usługi i rozwiązania dedykowane sektorowi publicznemu.

  • Materiały kongresowe w wersji papierowej i elektronicznej.

  • Pełne wyżywienie w dwóch dniach kongresu w zależności od zaznaczonej opcji pobytu.


  Opcje udziału w wydarzeniu bez noclegu. Prosimy o zaznaczenie właściwej:

  Dla członków Forum

  Cena zawiera:

  Dla osób niezrzeszonych w Forum

  Zgłoszenie
  do 12.06.2023

  Zgłoszenie
  od 13.06.2023

   

  Zgłoszenie
  do 12.06.2023

  Zgłoszenie
  od 13.06.2023


  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia z pełnym wyżywieniem. Wyżywienie w dwóch dniach kongresu - 2 obiady, przerwy kawowe.


  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia z pełnym wyżywieniem. Wyżywienie w dwóch dniach kongresu – 2 obiady, przerwy kawowe, uroczysta kolacja.  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

  UWAGA: Rezygnacja z udziału w wydarzeniu jest możliwa do 17 sierpnia 2023 r. Pisemną rezygnację należy przesłać na adres biuro@kongressekretarzy.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie po 17 sierpnia 2023 r. spowoduje obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych, a uczestnik otrzyma dostęp do materiałów kongresowych.
  W przypadku zaistnienia siły wyższej i braku możliwości realizacji Kongresu uczestnicy zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji, a Organizator zastrzega prawo zmiany terminu wydarzenia lub jego formuły na formułę on-line. W taki przypadku Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu po złożeniu pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od poinformowania o zmianie terminu lub formuły wydarzenia.

  Na zgłoszenia Państwa czekamy do 17 sierpnia 2023 r.

  Rejestracja zgłoszenia zostanie potwierdzona ze strony FRDL.


  Treść informacji dotyczącej przetwarzania na stronie https://www.kongressekretarzy.pl/formularz-rodo-jst/