PROGRAM VIII KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY

24-25 września 2024 r.

Warszawa, Hotel Marriott

Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dedykowane wszystkim Sekretarzom Miast, Gmin, Powiatów i Województw z całej Polski. Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z praktykami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Niezwykła przestrzeń i płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Udział w wyjątkowym wydarzeniu opartym na partnerskich relacjach budowanych w ramach działających Forów Sekretarzy przy regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

W PROGRAMIE KONGRESU:

Debata: Najważniejsze wyzwania w samorządzie terytorialnym

Wykład: Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD RP) w podmiotach publicznych jako fundament cyfrowej administracji

Wykład: E doręczenia. Usługa bezpiecznych i wygodnych przesyłek w administracji samorządowej

Dyskusja: Propozycje zmian w prawie wyborczym. Wnioski de lege ferenda. Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego

Wystąpienie: Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego – wyniki kontroli NIK

Dyskusja: Cyfryzacja Samorządów. Praktyczne wdrożenia w administracji samorządowej

Dyskusja: Cyberbezpieczeństwo. Najważniejsze elementy zarządzania w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. Dlaczego to wciąż trudny temat?

Wystąpienie: Finansowanie, źródła finansowania innowacyjnych projektów w ramach środków zewnętrznych krajowych i europejskich. Gdzie szukać inspiracji do rozwoju usług świadczonych w administracji?

Rola funduszy unijnych w rozwoju inwestycjach samorządowych. Nowy okres programowania 2021-2027. Środki z KPO. Programy operacyjne i regionalne dla samorządów. Najważniejsze aspekty.

Dyskusja: Udostępnianie informacji publicznych. Najważniejsze wnioski wynikające z praktyki i orzecznictwa. Proponowane zmiany w zakresie ustawy

Dyskusja: Czy można przygotować pracowników do pracy w samorządzie terytorialnym? Czy oferta uczelni wyższych odpowiada na potrzeby pracodawców samorządowych

Wystąpienie: Dobre praktyki w zakresie kształcenia i doskonalenia pracowników samorządowych

Dyskusja: Sztuczna inteligencja. Jak samorząd wykorzystuje narzędzie. Zastosowanie. Możliwości. Na co należy zwrócić uwagę w zakresie korzystania z AI?

Omówienie narzędzi, technik, metod skutecznego i efektywnego korzystania ze „sztucznej inteligencji” zwiększające wydajność i efektywność działań urzędniczych.

Dyskusja: Jak tworzyć przestrzeń dla mieszkańców uwzględniając demografię i zmiany potrzeb

Dyskusja Czy prawo pracy nadąża za potrzebami pracodawców samorządowych i pracowników?

Różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji? Praca zdalna i rozwiązania hybrydowe w administracji samorządowej. Skuteczna motywacja a benefity pracownicze – co na to kodeks pracy? Rożne pokolenia, różne potrzeby. Archaiczne przepisy prawa pracy i samorządowego prawa pracy – czas na zmiany.

Wystąpienie: Zarządzanie trudnymi sytuacjami w pracy Sekretarza

Dyskusja: Centra Usług wspólnych. Jak zorganizować CUWy, aby były centrum dowodzenia procesami administracyjnymi w jednostkach samorządu terytorialnego