MIEJSCE I TERMIN

 • Kongres odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w Warszawie.
 • Miejscem odbywania się Kongresu jest hotel Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94/98 Warszawa).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu.

WARUNKI UDZIAŁU I REJESTRACJA

 • Warunkiem udziału w Kongresie jest rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego do właściwego ośrodka regionalnego FRDL (wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronach Ośrodków w zakładkach dotyczących Kongresu). Kontakty do poszczególnych ośrodków znajdują się poniżej.

BIAŁYSTOK

Agnieszka Lipińska
tel. 85 732 17 88
email : alipinska@frdl.bialystok.pl

BYDGOSZCZ

Natalia Mikołajczyk
539 923 050
email : n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl

GDAŃSK

Michał Gnitecki
509 984 066
email : m.gnitecki@gdansk.frdl.pl

KATOWICE

Marlena Moliszewska-Gumulak
32 206 98 43
email : marlena.gumulak@okst.pl

KIELCE

Sebastian Milner
tel. 41 344 77 62
email : sebastian.milner@frdl.kielce.pl

KRAKÓW

Mirosława Karkowska
12 633 51 54
email : miroslawa.karkowska@mistia.org.pl

LUBLIN

Natalia Gmurkowska
81 532 64 40
email: n.gmurkowska@frdl.org.pl

ŁÓDŹ

Katarzyna Marciniak-Mordel
42 307 32 38
email : k.marciniak@frdl-lodz.pl

OLSZTYN

Agnieszka Lipińska
tel. 85 732 17 88
email : alipinska@frdl.bialystok.pl

OPOLE

Magdalena Popławska
tel. 77 453 68 25
email : mpoplawska@frdl.org.pl 

POZNAŃ

Rafał Kordas
tel. 68 453 22 07
email : r.kordas@frdl.org

RZESZÓW

Magdalena Kubik-Szczerba
17 850 74 20
email : magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

SZCZECIN

Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
email : a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

WARSZAWA

Marcin Wielgus
tel. 22 351 93 26
email : marcin.wielgus@frdl.org.pl

WROCŁAW

Marlena Moliszewska-Gumulak
32 206 98 43
email : marlena.gumulak@okst.pl

ZIELONA GÓRA

Rafał Kordas
tel. 68 453 22 07
email : r.kordas@frdl.org

OPŁATA ZA UDZIAŁ

Kongres będzie się odbywał w hotelu Novotel Warszawa Centrum (konferencja i noclegi).

Opłata za udział w Kongresie z 1 noclegiem :

dla członka Forum Sekretarzy:

 • pokój dwuosobowy – 940 PLN
 • pokój jednoosobowy – 1 165PLN

dla osób nie zrzeszonych w Forum Sekretarzy:

 • pokój dwuosobowy – 990 PLN
 • pokój jednoosobowy – 1 240 PLN

Opłata za udział w Kongresie z 2 noclegami :

dla członka Forum Sekretarzy:

 • pokój dwuosobowy -1 190 PLN
 • pokój jednoosobowy – 1 640 PLN

dla osób nie zrzeszonych w Forum Sekretarzy:

 • pokój dwuosobowy – 1 240 PLN
 • pokój jednoosobowy – 1 740 PLN

Opłata za udział w Kongresie bez noclegu:

 • dla członka Forum Sekretarzy: 650 PLN
 • dla osób nie zrzeszonych w Forum Sekretarzy: 700 PLN

POZOSTAŁE UWAGI

Wszystkie dodatkowe pytania związane z zakwaterowaniem, transportem oraz ponadstandardowymi  usługami należy kierować do ośrodków regionalnych.