ZGŁOSZENIA SAMORZĄD

Koszt uczestnictwa w Kongresie:

Dla Członków Forów Sekretarzy FRDL i Sekretarzy, którzy do 19.05.2016 r. złożą deklarację członkostwa w Forum
Zakres uczestnictwa w Kongresie
Dla osób nie zrzeszonych w Forach Sekretarzy FRDL
   690 zł cena uczestnictwa jednej osoby z noclegiem w pokoju dwuosobowym*    840 zł
   890 zł cena uczestnictwa jednej osoby z 2-ma noclegami w pokoju dwuosobowym (z 1-2 i 2-3 czerwca br.)*    1040 zł
   847 zł cena uczestnictwa z noclegiem w pokoju jednoosobowym – ilość ograniczona*(decyduje kolejność zgłoszeń)    997  zł
   490 zł cena uczestnictwa jednej osoby bez noclegu    640 zł.
   400  zł cena uczestnictwa jednej osoby bez noclegu i bez kolacji    550  zł
   310 zł cena uczestnictwa jednej osoby  w 1 dniu z lunchem    460 zł

* Cena pobytu wraz z noclegiem zawiera: śniadanie, Wellness z basenem i saunami w godz. 6.00 – 22.00, wyżywienie 2 lunche, uroczystą kolację, przerwy kawowe, materiały kongresowe, parking.

Karta zgłoszenia (PDF)

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Kongresie bez ponoszenia konsekwencji finansowych, jeśli zgłosi pisemnie organizatorowi swoją rezygnację na min. 12 dni przed rozpoczęciem Kongresu. Bez wcześniejszego powiadomienia uczestnicy zostaną obciążeni pełnymi kosztami.
  • dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej po uprzednim poinformowaniu organizatora
  • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Kongresu
  • na potrzeby tworzenia przez organizatora dokumentacji z Kongresu Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach nagrywanych podczas trwania wydarzenia. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie w celu promocji wydarzenia oraz kolejnych jego edycji.