PRZED NAMI VIII EDYCJA KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY
24-25 WRZEŚNIA 2024 ROKU, WARSZAWA

Kongres Sekretarzy najważniejsze wydarzenie dedykowane Sekretarzom, podczas którego poruszamy kwestie niezwykle istotne dla rozwoju zarówno organizacji, jak i jej pracowników. Sekretarz to nie tylko osoba odpowiedzialna za organizację i prowadzenie dokumentacji, ale także wsparcie dla całej struktury zarządzającej. Dlatego też spotkania takie jak Kongres Sekretarzy są niezbędne, aby omówić zagadnienia związane z zarządzaniem, cyfryzacją, obroną przed cyberzagrożeniami, przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa oraz kompetencjami Sekretarzy.

To dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z praktykami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych.

Dzięki takim spotkaniom, sekretarze mają możliwość wymiany doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy, która pozwala im doskonalić swoje umiejętności oraz lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Kongres Sekretarzy to również doskonała okazja do budowania sieci kontaktów zawodowych i nawiązywania współpracy z innymi osobami z branży. Dzięki temu można łatwiej uzyskać wsparcie w razie trudności czy znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.

Wnioski i pomysły, które powstają podczas Kongresu Sekretarzy, mają ogromne znaczenie dla rozwoju samorządu terytorialnego i poprawy efektywności pracy. Dlatego też najbliższe spotkanie to niezwykle ważne narzędzie do doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy Sekretarzy.

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Rozwój kompetencji i usług dla mieszkańców, jako priorytet administracji samorządowej w dynamicznym i wymagającym otoczeniu.

Szczegóły dotyczące VIII Krajowego Kongresu Sekretarzy: www.kongressekretarzy.pl